REKLAMA
WEBINAR

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Nexon Korea Corporation wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych

2022-12-08 16:22
publikacja
2022-12-08 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej z Nexon Korea Corporation wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 08 grudnia 2022 r. przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dalej „Wykonawca”) ze spółką Nexon Korea Corporation z siedzibą w Korei Południowej („Zleceniodawca”) umowy ramowej o świadczenie usług produkcyjnych (ang. Master Services Agreement, „Umowa ramowa”) wraz z pierwszym zamówieniem („Zamówienie”).
Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Wykonawcę usług produkcyjnych na rzecz Zleceniodawcy na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień.
Przedmiotem zawartego wraz z Umową ramową Zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę dwóch utworów audiowizualnych. Termin zakończenia realizacji wszystkich prac objętych Zamówieniem przypada na maj 2023 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zamówienia wyniesie równowartość ok. 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego).
Umowa ramowa została zawarta na okres 5 lat. Umowa ramowa i zamówienia składane w jej ramach mogą zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania, na zasadach określonych w Umowie ramowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-08 Karol Żbikowski Prezes Zarząd Karol Żbikowski
2022-12-08 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki