28,7000 zł
0,70% 0,2000 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Komunikaty spółki - PLATIGE

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2021 roku
Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2021 r.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Platige Image S.A.
Zawarcie term sheet z Juggler Games Sp. z o.o. w zakresie współpracy w obszarze produkcji gier komputerowych.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
Podsumowanie subskrypcji akcji serii G Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
Dojście do skutku emisji akcji serii G Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2021 roku
PLATIGE 0,70% 28,70
2021-06-21 11:39:41

Kalendarium

  • Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.