13,4500 zł
1,13% 0,1500 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Komunikaty spółki - PLATIGE

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2019 R. NA GODZ. 10:00 WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
Zawarcie umowy dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia utworu audiowizualnego
Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
Aktualizacja informacji dotyczących umowy z Netflix Entertainment LLC
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
Informacja z Raiffeisen Bank Polska S.A. o przedłużeniu kredytów oraz o akceptacji wskaźników finansowych Grupy za rok 2018
Otrzymanie kolejnego zlecenia od Ubisoft Singapur
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2018 rok i informacja o jednorazowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki finansowe
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zmiany w składzie Zarządu Platige Image S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zmiana w składzie organów Spółki Platige Image S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 7 listopada 2018 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.