29,8000 zł
10,78% 2,9000 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Komunikaty spółki - PLATIGE

Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Piąte wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
Rejestracja zmiany w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
Czwarte wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
Trzecie wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Drugie wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Informacja dot. emisji warrantów serii A oraz objęcia akcji serii F w wykonaniu uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.11.2019 r.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Platige Image S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.