29,2000 zł
2,10% 0,6000 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Komunikaty spółki - PLATIGE

Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
Zawarcie umowy ramowej i otrzymanie zlecenia na produkcję filmu animowanego do gry komputerowej z elementami animacji 3D
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect kolejnych akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2018 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe spółek zależnych niepodlegających konsolidacj
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku.
Dokonana zmiana statutu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r.
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia części akcji serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
PLATIGE 2,10% 29,20
2019-10-16 09:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.