PKP Cargo kupiło Orlen KolTrans za 192,2 mln zł i ZCP Kolej za 59,4 mln zł

2015-11-16 18:07
publikacja
2015-11-16 18:07

PKP Cargo kupiło Orlen KolTrans za 192,2 mln zł i ZCP Kolej za 59,4 mln zł - poinformowała PKP Cargo w komunikacie.

Prezes PKP Cargo Adam Purwin / PKP

W komunikacie podano, że PKP Cargotabor Usługi, spółka w 100 proc. zależna od PKP Cargo, zawarła warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży z PKN Orlen. Umowa dotyczy 40.796 udziałów o łącznej wartości nominalnej 40,796 mln zł, stanowiących ok. 99,85 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen KolTrans za łączną cenę 192,2 mln zł.

Ponadto, PKP Cargo zawarła z Euronaft Trzebinia warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft, w ramach której Euronaft świadczy usługi transportu kolejowego, usługi obsługi bocznic kolejowych oraz usługi robót torowych i usługi naprawy taboru szynowego ("ZCP Kolej") za łączną cenę 59,4 mln zł.

Jak podano, każda z umów przewiduje korektę ceny sprzedaży o dług netto oraz kapitał obrotowy na dzień nabycia odpowiednio KolTrans i ZCP Kolej. Cena sprzedaży ZCP może również podlegać powiększeniu o podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, o ile okaże się on należny i jednocześnie będzie podlegał odliczeniu przez PKP Cargo.

"ZCP Kolej zostanie nabyta przez PKP Cargo lub inną spółkę z grupy kapitałowej PKP Cargo, w tym przez KolTrans po uprzednim nabyciu udziałów KolTrans przez PKP Cargo" - podała spółka.

"Umowy Sprzedaży są od siebie współzależne, tzn. nabycie ZCP Kolej jest uzależnione od nabycia KolTrans, a rozwiązanie jednej z Umów Sprzedaży powoduje rozwiązanie drugiej Umowy Sprzedaży" - dodała.

Przeniesienie własności udziałów KolTrans na rzecz PKP CU oraz własności ZCP Kolej na rzecz PKP Cargo nastąpi m. in. po uzyskaniu zgody na koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak dodano, umowy przewidują, że w momencie przeniesienia własności w życie wejdą pięcioletnie umowy na przewóz towarów koleją oraz na obsługę bocznic kolejowych zawarte pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej PKN Orlen z jednej strony, a z drugiej - KolTrans lub Euronaft.

Ponadto, PKP Cargo od momentu przeniesiania własności zobowiązało się zachować kontrolę nad odpowiednio KolTrans i nabywcą ZCP przez 5 lat. (PAP)

sar/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~Rudolf
Ryży w Brukseli Pomoże dobrze będzie!!!!!!
~bolo
Czyli umarł w butach. Największy "bałagan" pochłonął mniejszy i będzie z tego...
~inspektor
Ostatnia szansa na przewałki w państwowych spółkach !
Prowizyjka po połowie ?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki