REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok

2022-05-12 13:45
publikacja
2022-05-12 13:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 10/2022 – Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 287 500 000 zł, co stanowi 1,83 zł brutto na jedną akcję.
ZWZ ustaliło:
1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 4 sierpnia 2022 r.,
2) termin wypłaty dywidendy - na 23 sierpnia 2022 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 10/2022 – Dividend from profit earned in 2021 approved by
Annual General Meeting

Legal basis:

§ 19.2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information published by issuers of securities and
the conditions for concerning information required by the law of a
non-member state as equivalent.

The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby
announces that on 12 May 2022, the Annual General Meeting of the Bank
(the “AGM”) allocated PLN 2 287 500 000 as a dividend, representing PLN
1.83 gross per each share.


The AGM set the following dates:


1) the dividend date: 4 August 2022,


2) the dividend payment date: 23 August 2022.


All of the Bank’s shares, i.e. 1,250,000,000 are entitled to the
dividend.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki