REKLAMA

PGO S.A.: Stanowisko spółki zależnej Emitenta w związku z wynikiem kontroli podatkowej

2019-12-16 17:54
publikacja
2019-12-16 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-16
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Stanowisko spółki zależnej Emitenta w związku z wynikiem kontroli podatkowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 02.12.2019 r. Emitent informuje, że po przeprowadzonej analizie prawnopodatkowej wyników kontroli celno-skarbowej w spółce zależnej Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o., spółka zależna nie zgadza się z ustaleniami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie oraz jego stanowiskiem uznającym za nieprawidłowe ujęcie w kosztach uzyskania przychodów przez spółkę zależną w roku 2015 kwoty 26.679.977,17 zł (z tytułu opłaty wstępnej, opłaty administracyjnej oraz rat leasingowych) oraz w roku 2016 kwoty 3.828.114,44 zł (z tytułu rat leasingowych). Zdaniem Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. koszty uzyskania przychodów za lata 2015 i 2016 zostały ujęte prawidłowo i były uzasadnione ekonomicznie, a podatek dochodowy od osób prawnych za lata 2015 i 2016 rozliczony został w sposób właściwy, zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa.

Jednocześnie, w związku z wynikami kontroli i stanowiskiem organu podatkowego oraz kierując się zasadą ostrożności Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. podjęła decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 6.950.662 zł odpowiadającej kwocie potencjalnej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. nie zgadza się z wnioskami organu podatkowego i podejmie wszelkie przewidziane prawem działania zmierzające do obrony swojego stanowiska w powyższej sprawie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-16 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki