REKLAMA

PGNIG: Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

2022-08-16 16:52
publikacja
2022-08-16 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., nr 49/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., nr 38/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz 41/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. informuje, że 16 sierpnia 2022 r. PGNiG zawarło umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 4,8 mld złotych na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”).

Podpisując Umowę Kredytową, PGNiG skorzystało z gwarancji Skarbu Państwa – mechanizmu przewidzianego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarząd PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację na międzynarodowym rynku gazu i Spółka będzie podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, August 16th 2022


Execution of credit agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego


Current Report No. 47/2022


Further to Current Reports No. 47/2021 of December 13th 2021, No.
49/2021 of December 17th 2021, No. 1/2022 of January 5th 2022, No.
38/2022 of June 30th 2022 and No. 41/2022 of July 28th, the Management
Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, “Company”)
announces that on August 16th 2022 PGNiG entered into a credit agreement
with Bank Gospodarstwa Krajowego for up to PLN 4.8bn for a period of 24
months from the date of the credit agreement (the “Credit Agreement”).


When signing the Credit Agreement PGNiG used State Treasury guarantees –
a mechanism provided for in Art. 14.1.2 of the Act of January 26th 2022
on Special Measures to Protect Gas Fuel Customers in View of the
Situation on the Gas Market.


The PGNiG Management Board is monitoring the situation on the
international gas markets on an ongoing basis, and the Company will take
further steps to increase the available financing sources.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Arkadiusz Sekściński Wiceprezes Zarządu
2022-08-16 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki