REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Wcześniejszy wykup obligacji serii ED

2023-12-04 17:50
publikacja
2023-12-04 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Wcześniejszy wykup obligacji serii ED
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2023 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. nr 076/IX/17 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii ED oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii ED („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii ED podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Obligacji serii ED o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach V Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 14 grudnia 2023 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 12 grudnia 2023 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii ED kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii ED.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii ED.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-04 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2023-12-04 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki