REKLAMA

OXYGEN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2022-06-30 22:51
publikacja
2022-06-30 22:51
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, natomiast Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2, którą postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, Walne Zgromadzeniu podjęło uchwały nr 17 i 18, którymi dokonało zmian w Statucie Spółki. Wyszczególnienie tych zmian Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220630_225143_0000142180_0000143797.pdf
20220630_225143_0000142180_0000143798.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki