REKLAMA

ORLEN S.A.: Podsumowanie kosztów emisji euroobligacji serii B

2023-09-11 13:58
publikacja
2023-09-11 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów emisji euroobligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”, „ORLEN”) informuje o wysokości kosztów emisji 5 000 euroobligacji serii B („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”).

Koszty emisji euroobligacji serii B, szacowane są na około 8 463 tys. PLN.

Powyższa kwota obejmuje:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Euroobligacji serii B – 6 699 tys. PLN,
– koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 764 tys. PLN,
– koszty promocji oferty Euroobligacji serii B – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Euroobligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu EMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Euroobligacji.

Koszty związane z emisją serii B zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2023 z 13 lipca 2023 roku oraz nr 34/2023 z 7 lipca 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Summary of the cost of issuing series B EurobondsRegulatory announcement no 40/2023 dated 11 September 2023 ORLEN S.A. (“ORLEN”) hereby informs about the costs of issuance of 5 000 series B Eurobonds (“Eurobonds”) with the total nominal value of EUR 500 000 000, issued within the medium term eurobonds programme up to the amount of EUR 5 000 000 000 (“EMTN Programme”). The costs of series B Eurobonds issue is estimated at the level of ca. PLN 8 463 th.The above mentioned amount includes the following:– costs of preparing and conducting of the series B Eurobonds offer – PLN 6 699 th.,– costs of preparing/updating of prospectus including consulting costs – PLN 1 764 th.,– costs of promoting of the series B Eurobonds offer – PLN 0.The average cost of the offers per one offered Eurobond will be calculated and published after completion of the EMTN Programme.The Company did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact that no underwriting agreement was signed by ORLEN in connection with the offer of the Eurobonds.The costs of series B issue were included as prepayments and will be systematically charged the financial result. As far as taxes are concerned the transaction costs constitute tax deductible costs and are charged as of the dates of their enter into books.See also regulatory announcements: no 36/2023 as of 13 July 2023 and no 34/2023 as of 7 July 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Jan Szewczak Członek Zarządu
2023-09-11 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki