REKLAMA

ONEMORE: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 21:44
publikacja
2021-06-29 21:44
Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. W zakresie punktu 13 porządku obrad nie podjęto uchwały objętej porządkiem obrad, mającej za przedmiot odwołanie Członka Rady Nadzorczej, wobec braku propozycji osoby, która miałaby być odwołana.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §8 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana te dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

- Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”

- Uchwalone brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210629_214425_0000134875_0000132994.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki