1,9960 zł
0,40% 0,0080 zł
ONE MORE LEVEL S.A. (OML)

Akcjonariat - ONEMORE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 105 106 288,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 53 516 440 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 884 292
Liczba głosów na WZA: 53 516 440 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,63%
Kapitał akcyjny: 5 351 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 885 292
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sokolski Michał 6 824 180 (12,75%) 6 824 180 (12,75%) 2020-10-16 -
Jakubowski Krzysztof 6 824 180 (12,75%) 6 824 180 (12,75%) 2020-10-16 -
Ciszewski January bezpośrednio oraz z NC Investors sp. z o.o. i Zielona sp. z o.o. 4 431 432 (8,28%) 4 432 432 (8,28%) 2020-09-24 HRL, BRH, AIN, IMR, UNV, DOW, OUT, NXG, RRH, ICG, APC, MFD, MRG, O2T, ECL, EEE, IMP, GTY, OXY, SLT, KBJ, ALG, COS, FTL, SNG, SPK, JRH, MAX, GDC, U2K
Górski Artur ZWZ 2 924 500 (5,46%) 2 924 500 (5,46%) 2022-06-29 SNG, IMR, AIN, UNV, DOW, MTE, OUT, RRH, YBS, AVE, MRG, ECL, U2K, APC, IMP, BVT, GTY, COS, FTL, SPK
Krupnik Grzegorz 2 880 000 (5,38%) 2 880 000 (5,38%) 2021-02-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-03-04 4 500 000
0,10 4 500 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-06
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-17 600 000
60 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-17 180 874
90 437,00
0,10 0,50 5 280 874
528 087,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-22 62 000
71 300,00
0,10 1,15 5 342 874
534 287,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-15
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-25 173 566
199 600,90
0,10 1,15 5 516 440
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
renumeracja akcji: seria A1 2014-06-27
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-18
scalenie akcji 10:1 2014-06-27
1,00 551 644
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-18
split 1:10 2017-06-30
0,10 5 516 440
551 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-10
2017-11-30
seria B - połączeniowa: akcjonariusze One More Level SA 2018-01-24 48 000 000
36 000 000,00
0,10 0,75 53 516 440
5 351 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09
zmiana firmy z Laser-Med SA na One More Level SA 2018-01-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-09
seria C - program motywacyjny za warranty serii A 2022-07-18 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wątroba Grzegorz 2 669 975 4,97 2 669 975 4,97 2022-07-22
Majewski Tomasz 1 709 067 (-4 869 840) 3,19 (-9,10) 1 709 067 (-4 869 840) 3,19 (-9,10) 2021-02-26
Górski Artur 2 836 601 (-436 039) 5,30 (-0,82) 2 836 601 (-436 039) 5,30 (-0,82) 2021-02-15
Majewski Tomasz 6 578 907 (2 766 667) 12,29 (5,17) 6 578 907 (2 766 667) 12,29 (5,17) 2020-10-16
Majewski Tomasz 3 812 240 (-3 937 500) 7,12 (-7,36) 3 812 240 (-3 937 500) 7,12 (-7,36) 2020-06-24
Majewski Tomasz 7 749 740 (-700 000) 14,48 (-1,31) 7 749 740 (-700 000) 14,48 (-1,31) 2020-04-20
Sokolski Michał ZWZ 12 000 000 (2 675 820) 22,42 (5,00) 12 000 000 (2 675 820) 22,42 (5,00) 2019-06-28
Jakubowski Krzysztof ZWZ 12 000 000 (2 675 820) 22,42 (5,00) 12 000 000 (2 675 820) 22,42 (5,00) 2019-06-28
Sokolski Michał 9 324 180 (-2 675 820) 17,42 (-5,00) 9 324 180 (-2 675 820) 17,42 (-5,00) 2019-06-27
Majewski Tomasz 8 449 740 (4 129 740) 15,79 (7,72) 8 449 740 (4 129 740) 15,79 (7,72) 2019-06-27
Jakubowski Krzysztof 9 324 180 (-2 675 820) 17,42 (-5,00) 9 324 180 (-2 675 820) 17,42 (-5,00) 2019-06-27
Ratusznik Radosław ZWZ 2 160 000 4,04 2 160 000 4,04 2018-06-27
Sokolski Michał 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42 2018-03-17
Majewski Tomasz 4 320 000 8,07 4 320 000 8,07 2018-03-17
Jakubowski Krzysztof 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42 2018-03-17
Górski Artur 3 272 640 (1 440 000) 6,12 (-27,10) 3 272 640 (1 440 000) 6,12 (-27,10) 2018-03-17
Ciszewski January bezpośrednio oraz z NC Investors sp. z o.o. i Zielona sp. z o.o. 4 608 090 (4 437 041) 8,61 (-22,40) 4 608 090 (4 437 041) 8,61 (-22,40) 2018-03-17
Zemrau Natalia NWZ 69 864 (49 000) 12,66 (8,88) 69 864 (49 000) 12,66 (8,88) 2017-03-21
Majchrzak Jarosław 0 (-30 000) 0,00 (-5,43) 0 (-30 000) 0,00 (-5,43) 2017-03-21
Jaworski, Sławomir Dariusz 0 (-213 385) 0,00 (-38,68) 0 (-213 385) 0,00 (-38,68) 2017-03-21
Górski Artur 1 832 640 33,22 (29,80) 1 832 640 33,22 (29,80) 2017-03-21
Górski Artur 1 832 640 (1 649 376) 3,42 (-29,80) 1 832 640 (1 649 376) 3,42 (-29,80) 2017-03-21
Górski Artur 183 264 (155 664) 33,22 (28,22) 183 264 (155 664) 33,22 (28,22) 2017-03-21
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 171 049 (-1 539 441) 31,01 171 049 (-1 539 441) 31,01 2017-03-21
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 1 710 490 31,01 (27,81) 1 710 490 31,01 (27,81) 2017-03-21
Ciszewski January wraz z NC Investor sp. z o.o. 1 710 490 3,20 1 710 490 3,20 2017-03-21
Zemrau Natalia 20 864 3,78 20 864 3,78 2017-03-17
Kuligowska Katarzyna 0 (-43 705) 0,00 (-7,92) 0 (-43 705) 0,00 (-7,92) 2017-03-17
Korólczyk Karolina 6 980 (-27 000) 1,27 (-4,89) 6 980 (-27 000) 1,27 (-4,89) 2017-03-17
Kuligowska Katarzyna 43 705 (-27 500) 7,92 (-4,99) 43 705 (-27 500) 7,92 (-4,99) 2017-03-14
Kuligowska Katarzyna 71 205 (-11 784) 12,91 (-2,13) 71 205 (-11 784) 12,91 (-2,13) 2017-03-08
Korólczyk Karolina 33 980 (-666 020) 6,16 (-6,94) 33 980 (-666 020) 6,16 (-6,94) 2017-02-22
Górski Artur 27 600 5,00 27 600 5,00 2017-02-22
Kuligowska Katarzyna 82 989 (2 872) 15,04 (0,52) 82 989 (2 872) 15,04 (0,52) 2016-08-11
Krieger, Kamila Katarzyna 27 091 (-2 903) 4,91 (-0,52) 27 091 (-2 903) 4,91 (-0,52) 2016-08-11
Jaworski, Sławomir Dariusz ZWZ 213 385 (-1 817 615) 38,68 (1,87) 213 385 (-1 817 615) 38,68 (1,87) 2016-06-27
Kuligowska Katarzyna WZA 80 117 (-719 883) 14,52 (-0,45) 80 117 (-719 883) 14,52 (-0,45) 2015-06-26
Krieger, Kamila Katarzyna WZA 29 994 (-270 006) 5,43 (-0,18) 29 994 (-270 006) 5,43 (-0,18) 2015-06-26
Majchrzak Jarosław 30 000 (-270 000) 5,43 (-0,18) 30 000 (-270 000) 5,43 (-0,18) 2012-06-25
Majchrzak Jarosław 300 000 5,61 (0,18) 300 000 5,61 (0,18) 2012-06-25
Majchrzak Jarosław 300 000 5,43 300 000 5,43 2012-06-25
Kuligowska Katarzyna 800 000 14,97 (0,47) 800 000 14,97 (0,47) 2012-06-25
Kuligowska Katarzyna 800 000 (720 000) 14,50 800 000 (720 000) 14,50 2012-06-25
Kuligowska Katarzyna 80 000 14,50 80 000 14,50 2012-06-25
Krieger, Kamila Katarzyna 300 000 5,61 (0,18) 300 000 5,61 (0,18) 2012-06-25
Krieger, Kamila Katarzyna 300 000 (270 000) 5,43 300 000 (270 000) 5,43 2012-06-25
Krieger, Kamila Katarzyna 30 000 5,43 30 000 5,43 2012-06-25
Korólczyk Karolina 700 000 13,10 (0,42) 700 000 13,10 (0,42) 2012-06-25
Korólczyk Karolina 700 000 (630 000) 12,68 700 000 (630 000) 12,68 2012-06-25
Korólczyk Karolina 70 000 12,68 70 000 12,68 2012-06-25
Jaworski, Sławomir Dariusz 2 031 000 (1 827 900) 36,81 2 031 000 (1 827 900) 36,81 2012-06-25
Jaworski, Sławomir Dariusz 203 100 (-1 827 900) 36,81 (-1,20) 203 100 (-1 827 900) 36,81 (-1,20) 2012-06-25
Jaworski, Sławomir Dariusz 2 031 000 38,01 2 031 000 38,01 2012-06-25
Burdak Natalia 700 000 13,10 (0,42) 700 000 13,10 (0,42) 2012-06-25
Burdak Natalia 700 000 (630 000) 12,68 700 000 (630 000) 12,68 2012-06-25
Burdak Natalia 70 000 (-630 000) 12,68 (-0,01) 70 000 (-630 000) 12,68 (-0,01) 2012-06-25
Burdak Natalia 700 000 12,69 (11,38) 700 000 12,69 (11,38) 2012-06-25
Burdak Natalia 700 000 1,31 700 000 1,31 2012-06-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-30 Split 1:10
2014-12-01 Split 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.