REKLAMA

OLYMP: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 września 2023 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

2023-09-05 14:00
publikacja
2023-09-05 14:00
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 września 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwagi na podjęcie uchwały numer 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od procedowania punktu 3 porządku obrad w zakresie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące
Załączniki
20230905_140036_0000149334_0000154192.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki