REKLAMA

Następne „odfrankowienie” – 70 tys. zł dla kredytobiorców

Michał Kisiel2018-09-18 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2018-09-18 06:00

Klauzula indeksacyjna w umowie kredytu Getin Noble Bank miała charakter abuzywny – stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie. Fragmenty kontraktu zakwestionowane przez sąd nie wiążą kredytobiorców, ale umowa nadal obowiązuje. W efekcie kredyt staje się zobowiązaniem w złotych z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR.

Na łamach Bankier.pl kilkakrotnie informowaliśmy o rozstrzygnięciach sądów nazywanych potocznie „odfrankowieniem”. Wspólny rys w tych sprawach można sprowadzić do zakwestionowania przez sędziów zawartych w umowach zasad przeliczania wartości kredytu oraz rat kredytowych. Fragmenty kontraktu po uznaniu ich za abuzywne nie obowiązują kredytobiorców.

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

Chociaż w przeszłości sądy stosowały różne podejścia do wypełnienia powstałej luki, to zauważyć można, że obecnie dominuje powołanie się na unijną dyrektywę nr 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Stanowi ona, że umowa powinna nadal obowiązywać strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.

Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wytoczonej przez klientów Getin Noble Bank (sygn. akt XXV C 342/17). Kredytobiorcy w pozwie zażądali uznania za niedozwolone szeregu elementów w umowie kredytowej. Sąd przyznał rację klientom w dwóch kwestiach – zasad ustalania kursu waluty oraz warunków zakończenia pobierania ubezpieczenia pomostowego.

Niejasne zasady ustalania kursów walut

Pierwszy z wątków jest często spotykanym punktem sporu w sprawach „frankowych”. Klauzule stosowane przez kredytodawcę w pierwotnej wersji umowy pozwalały mu na dowolne ustalanie kursów wymiany, bez wskazania obiektywnych wskaźników i oznaczenia dodatkowych elementów, w tym spreadu. Późniejsze aneksowanie umowy, zdaniem sądu, jest zdarzeniem bez znaczenia. „Nie ulega bowiem wątpliwości, że przepisy aneksu wskazujące na możliwość spłaty zobowiązania w inny sposób pozostawały w funkcjonalnym związku z klauzulą indeksacyjną zawartą w umowie głównej (…) Postanowienia aneksu mogłyby odnieść skutek tylko wówczas, gdyby umowa kredytu zawierała skuteczne klauzule indeksacyjne”.

„Umowa kredytu nie przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań mechanizmu wymiany waluty obcej, tak by powodowie byli w stanie samodzielnie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla nich z umowy konsekwencje ekonomiczne. Powodowie nie znali sposobu, w jaki bank kształtował kurs CHF, zwiększając go bądź zmniejszając wedle swego uznania. Umowa nie dawała powodom żadnego instrumentu pozwalającego bronić się przed decyzjami banku w zakresie wyznaczanego kursu CHF czy też weryfikować je. Bank przy tym uwzględniał inny kurs CHF przy przeliczaniu wartości wypłaconego kredytu (kurs kupna) i inny przy obliczaniu wartości raty spłaty kredytu (kurs sprzedaży)” – czytamy w uzasadnieniu.

Ubezpieczenie pomostowe – mechanizm sprzeczny z dobrymi obyczajami

Sąd dostrzegł także naruszający interesy kredytobiorców fragment dotyczący ubezpieczenia pomostowego - „podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał odpis z KW”.

„Zgodzić się bowiem należy z powodami, że dostarczenie bankowi odpisu z księgi wieczystej jest jedynie czynnością techniczną i nie powinno wpływać na długość okresu podwyższonego ryzyka związanego z brakiem zabezpieczenia (na długość okresu podwyższonego oprocentowania). Zastosowanie przez pozwaną tego rodzaju wzorca umownego także naruszało w rażący sposób interesy powodów w  sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. W zakresie tymczasowego zabezpieczenia w postaci stosowania przez bank podwyższonego oprocentowania ryzyko banku ustaje z chwilą uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, a nie z chwilą doręczenia bankowi tego odpisu” – wskazano w uzasadnieniu.

Złote i LIBOR

Rozstrzygnięcie sądu „wyłączające” waloryzację wpisaną w mechanizm kredytu indeksowanego nie oznacza, że cała umowa staje się nieważna. „Umowa kredytu bez mechanizmu waloryzacji nie jest kontraktem z luką, jest jedynie umową bez mechanizmu waloryzacji i co najistotniejsze bez tej klauzuli jest możliwe ustalenie wysokości zobowiązania w świetle treści pozostałych postanowień umownych”- stwierdzono w uzasadnieniu.

W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w złotych, ale z oprocentowaniem opartym na wskaźniku LIBOR CHF. Sąd wskazał, że argument banku, że nie zawarłby tego rodzaju kontraktu i że jest on bardziej korzystny dla klientów niż typowe umowy na rynku, nie ma wpływu na dalsze losy umowy.

„Jeżeli nawet ekonomicznym skutkiem wyroku będzie uzyskanie przez powodów kredytu na warunkach korzystniejszych od występujących na rynku (np. aktualnie niższe oprocentowanie według stawki LIBOR niż według stawki WIBOR), to skutek ten będzie spowodowany li tylko zamieszczeniem w umowie przez pozwany bank klauzuli sprzecznej z prawem. Sąd nie może zignorować tej sprzeczności kierując się interesem ekonomicznym banku” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.

Bazując na opinii biegłego, który obliczył należności z tytułu spłaty kredytu z pominięciem mechanizmu indeksacji oraz z pominięciem podwyższonego oprocentowania przewidzianego przez zabezpieczenie pomostowe, sąd wyliczył różnicę pomiędzy należnymi świadczeniami a faktycznie poniesionymi przez kredytobiorców. Nadpłatę w wysokości 71,6 tys. zł zasądzono od pozwanego banku na rzecz powodów.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (21)

dodaj komentarz
gruby6
Ludzie sami się decydowali Na takie warunki i to ich wina. Jak ide po pożyczkę do lombardu to się gode na 80% a potem płacz jacy oni źli
yabool
Takich kredytów podpisano tysiące.
Sam mam 'oprocentowanie będzie podwyższane lub zmniejszane przez bank, decyzją rady nadzorczej...' To jest właśnie klauzula abuzywna i powinienem też dostać rekompensatę.
Tylko że w tym chorym kraju muszę dać sprawę w odpowiednie ręce, trafić na uczciwego sędziego
Takich kredytów podpisano tysiące.
Sam mam 'oprocentowanie będzie podwyższane lub zmniejszane przez bank, decyzją rady nadzorczej...' To jest właśnie klauzula abuzywna i powinienem też dostać rekompensatę.
Tylko że w tym chorym kraju muszę dać sprawę w odpowiednie ręce, trafić na uczciwego sędziego aby otrzymać przychylny wyrok. Nie wszustkim 'się udaje' i to jest kompletna bzdura.
Dlatego należy tem problem rozwiązać USTAWOWO, z urzędu. Tak aby wszyscy poszkodowani zostali potraktowanie identyczne. Po co zasypywać sądy takimi samymi sprawami???
andregru
"oprocentowanie będzie podwyższane lub zmniejszane przez bank, decyzją rady nadzorczej..." osobiście nie zdecydował bym się na podpisanie takiej umowy
yabool odpowiada andregru
Takie były wtedy czasy, podpisywałeś co ci dawali.
Wszyscy nasi znajomi brali takie kredyty, w złotówkach nie miałeś zdolności a we frankach już owszem. Dziś zresztą też, czy masz jakiś wielki wybór co jest zapisane w umowach? Banki mają podobne wzory, wszystkie stosują podobne zapisy, nie zgadzasz się to nie
Takie były wtedy czasy, podpisywałeś co ci dawali.
Wszyscy nasi znajomi brali takie kredyty, w złotówkach nie miałeś zdolności a we frankach już owszem. Dziś zresztą też, czy masz jakiś wielki wybór co jest zapisane w umowach? Banki mają podobne wzory, wszystkie stosują podobne zapisy, nie zgadzasz się to nie zakładaj karty kredytowej lub nie bierz tego kredytu.
karol82 odpowiada andregru
Nie zwalnia to jednak banku z odpowiedzialności za taki wpis we własnym wzorcu umownym. Banki wykorzystywały powszechny wówczas pogląd, iż są instytucjami zaufania publicznego, a jak się zdążyliśmy przekonać, tak nie jest.
makbet799
Taka sprawa o oprocentowanie ustalane arbitralną decyzją banku już się toczy przeciwko mBank. Prowadzi je świetny prawnik, ale niestety jest to postępowanie grupowe i trwa już prawie dekadę, a końca nie widać. Ale jestem przekonany, że wynik będzie korzystny. Odnośnie natomiast wyroku przeciwko Getin Bank to uzyskała Taka sprawa o oprocentowanie ustalane arbitralną decyzją banku już się toczy przeciwko mBank. Prowadzi je świetny prawnik, ale niestety jest to postępowanie grupowe i trwa już prawie dekadę, a końca nie widać. Ale jestem przekonany, że wynik będzie korzystny. Odnośnie natomiast wyroku przeciwko Getin Bank to uzyskała go kancelaria, która prowadzi moją sprawę przeciwko Raiffeisen (moja się jeszcze nie zakończyła nawet w pierwszej instancji a trwa już prawie rok, ale podobno Raiffeisen przegrywa większość spraw więc jestem dobrej myśli). Cały wyrok z zasadnieniem (przeciwko Getin Bank) jest dostępny pod adresem: http://kredytwefrankach.themi.pl/kolejny-raz-wygrywamy-z-getin-noble-bank-s-a-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-xxv-wydzial-cywilny-z-dnia-27-08-2018-sygn-akt-xxv-c-342-17
Mi się podoba uzasadnienie sędziego (Sędzia Gal to bardzo dobry sędzia), jest jasne i zrozumiałe. Mam nadzieję, że w mojej sprawie też doczekam się czegoś podobnego.
t26
Uniewaznic te umowy i zakonczyc temat. Banki oszukały, klauzule abuzywne są w umowach. Nie powinno być nawet spraw w sądach, to powinno być unieważnienie umowy z urzedu.
makbet799
Sąd musi tak stwierdzić w prawomocnym wyroku. Inaczej się raczej nie da. Ale problemem są sędziowie, którzy mają powiązania z bankami - ot choćby tacy co mają żony lub synów adwokatów reprezentujących banki, czy też takich, którzy piszą opinie dla banków za grube setki tysięcy:) Dopóki ci sędziowie nie zostaną Sąd musi tak stwierdzić w prawomocnym wyroku. Inaczej się raczej nie da. Ale problemem są sędziowie, którzy mają powiązania z bankami - ot choćby tacy co mają żony lub synów adwokatów reprezentujących banki, czy też takich, którzy piszą opinie dla banków za grube setki tysięcy:) Dopóki ci sędziowie nie zostaną usunięci z zajmowanych, wysokich stanowisk w poszczególnych wydziałach, dopóty będą wydawać absurdalne orzeczenia i do takiego orzekania namawiać innych sędziów. Moja kancelaria (która wygrała opisywany tutaj proces) twierdzi, że w tej chwili tylko około połowa wyroków jakie zapadają jest korzystna. W takiej sytuacji to trochę loteria.
qrara
Właśnie szemrany bank dostał zgodę KNF na opuszczenie naszego kraju.
Kwaśniak KNF: Część wystąpienia poświęcił kredytom walutowym. Mówił m.in., że działające w Polsce banki z kapitałem zagranicznym często oferowały w Polsce usługi, w ich macierzystych krajach już zakazane.

Przypominał, że kredyty
Właśnie szemrany bank dostał zgodę KNF na opuszczenie naszego kraju.
Kwaśniak KNF: Część wystąpienia poświęcił kredytom walutowym. Mówił m.in., że działające w Polsce banki z kapitałem zagranicznym często oferowały w Polsce usługi, w ich macierzystych krajach już zakazane.

Przypominał, że kredyty walutowe przyszły do Polski z Austrii, gdzie wdrażano np. procedurę mediacji przy tych kredytach. "W Polsce nie przeprowadził tego żaden bank, włącznie z bankiem w stu procentach zależnym od banku austriackiego" - zaznaczył.
marekrz
Będzie tak, że oni zwieją z Polski z zagrabionym kapitałem, zbankrutują tę wydmuszkę w Polsce po banku z ujemnymi aktywami "frankowymi", a Skarb Państwa - podatnicy będzie musiał pokryć wszystkie roszczenia pokrzywdzonych. KNF to więcej szkód robi niż pożytku.

Powiązane: Życie z frankiem

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki