REKLAMA

NO GRAVITY GAMES S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect

2022-09-28 15:09
publikacja
2022-09-28 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 września 2022 r. uchwały nr 874/2022 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki NO GRAVITY GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 28 września 2022 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowany przez Spółkę termin pierwszego notowania został wskazany na 11 października 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Aleksander Sierżęga Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki