REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami spółki NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)

2021-10-04 14:05
publikacja
2021-10-04 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uch_1008.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami spółki NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), informuje, że w dniu 04.10.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1008/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NANOGROUP S.A. Zawieszenie obrotu od dnia 04.10.2021 r. zostało dokonane na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) (https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=75005&p_id=18) powodem zawieszenia było przekazanie do publicznej wiadomości niekompletnego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 r. (tj. niezawierającego raportów biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021), w terminie określonym przepisami prawa.
Uchwała wpłynęła drogą mailową do Spółki w dniu 4.10.2021 r.
Pełną treść otrzymanej Uchwały Emitent prezentuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby przesłanka będąca podstawą żądania przez KNF zawieszenia obrotu akcjami Emitenta jak najszybciej ustała.
Załączniki
Plik Opis
Uch_1008.pdfUch_1008.pdf Uchwała Nr 1008/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Marek Borzestowski Preszes Zarządu Marek Borzestowski
2021-10-04 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki