WAŻNE

MOJ S.A.: Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.

2020-05-27 14:30
publikacja
2020-05-27 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 roku informuje iż w dniu 27 maja 2020 roku rozwiązał za obopólną zgodą „ Porozumienie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy”. Równocześnie Zarząd MOJ S.A. w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku ,w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15g ust. 11 – Dz. Ust. poz 374 z póź. zmianami) podpisał w dniu 27 maja 2020 roku ze Stroną Społeczną nowe "Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy”. W ramach porozumienia począwszy od 01 czerwca 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy do dnia 31 sierpnia 2020 r.. obniżeniu ulega wymiar czasu pracy o 20%. W związku z obniżeniem czasu pracy obniża się wynagrodzenia o 10% począwszy od 01 czerwca 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Uruchomienie wyżej opisanych działań umożliwi Spółce ubieganie się o wsparcie z ramienia rządowej tarczy antykryzysowej, a jednocześnie pozwoli na dostosowanie produkcji oraz organizacji pracy służb wsparcia do zmniejszonych potrzeb produkcyjnych. Spółka podejmuje adekwatne działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, utrzymanie ciągłości operacyjnej oraz dostosowanie produkcji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2020-05-27 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki