170,0000 zł
1,80% 3,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi ("Emitent”) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 30 kwietnia 2020 r. kadencją zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 25 lutego 2020 r. uchwały w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki, na podstawie których powołała Zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się w dniu 1 maja 2020 i trwać będzie przez okres 5 lat.

Skład Zarządu nowej kadencji przedstawia się następująco:
1) Pan Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu
2) Pani Elżbieta Mokrzycka - Wiceprezes Zarządu ds. Administracji
3) Pani Anna Mokrzycka Nowak - Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju
4) Pan Wiktor Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
5) Pan Tobiasz Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa

Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu nowej kadencji, żaden z nich:
1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Noty biograficzne, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach oraz opis przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu nie uległy zmianie w stosunku do informacji umieszczonych w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2017 roku – dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-02-26 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.