REKLAMA

MIiR opublikowało projekt ustawy likwidującej OFE

2019-05-28 06:04
publikacja
2019-05-28 06:04

Projekt ustawy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE. Limit opłat za zarządzanie specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi, w które przekształcą się OFE ustalono na 0,45 proc. aktywów rocznie. Zgodnie z projektem Polski Fundusz Rozwoju przejmie zarządzanie Funduszem Rezerwy Demograficznej

fot. / / NBP

Kluczowe założenia projektu ustawy:

  • powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych, zaś OFE przekształcą się w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO);
  • od 1 stycznia 2020 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przestanie odprowadzać składki do OFE, a z końcem stycznia przyszłego roku zniknie mechanizm tzw. suwaka;
  • opcją domyślną dla 15,8 mln członków OFE będzie przeniesienie ich aktywów na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI powstałe z przekształcenia PTE;
  • aktywa przeniesione na IKE będą miały charakter prywatny i możliwe będzie ich dziedziczenie;
  • od przenoszonych na IKE środków zostanie pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc., której płatność będzie rozłożona na 2 lata;
  • do 10 stycznia 2020 roku możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przejściu do ZUS, co będzie wiązało się z przeniesieniem aktywów z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i dopisaniu ich wartości do kapitału zaewidencjonowanego na indywidualnym koncie w ZUS. W takim wypadku opłaca przekształceniowa nie będzie pobierana;
  • nie mniej niż 90 proc. aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku SFIO zobowiązane będą utrzymywać w akcjach notowanych na krajowym na rynku regulowanym. Udział w akcji będzie się mógł zmniejszać o 2,5 pkt. proc. rocznie, do minimum 67,5 proc. aktywów w 2029 roku;
  • w ramach SFIO funkcjonować będą dwa subfundusze: emerytalny i przedemerytalny. Do funduszu przedemerytalnego trafią uczestnicy SFIO na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Subfundusz przedemerytalny min. 70 proc. aktywów będzie utrzymywał w papierach dłużnych i depozytach;
  • maksymalna opłata za zarządzanie pobierana przez TFI ustalona została na poziomie 0,45 proc. aktywów rocznie dla subfunduszu emerytalnego i 0,2 proc. aktywów rocznie dla subfunduszu przedemerytalnego;
  • w ramach FRD powstanie fundusz, do którego trafią aktywa członków deklarujących przejście z OFE do ZUS. Funduszem i pozostałymi aktywami FRD będzie zarządzał Polski Fundusz Rozwoju.

80 proc. przejdzie na IKE

Projekt ustawy zakłada, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE. Oznacza to, że ze 162 mld zł aktywów OFE (stan na koniec lutego 2019 roku) do SFIO trafi ok. 130 mld zł. Po odprowadzeniu do FUS opłaty przekształceniowej, do czego fundusze zostały zobowiązane w dwóch ratach płatnych 21 marca 2020 roku i 21 marca 2021 roku, aktywa SFIO będą wynosić ok. 110 mld zł.

Jeśli tak jak zakłada projekt ustawy ok. 20 proc. członków OFE zdecyduje się na przejście do ZUS, to ich aktywa w wysokości ok. 32 mld zł zasilą FRD. Z projektu ustawy wynika, że zarządzanie całością aktywów FRD przejmie Polski Fundusz Rozwoju. Koszty zarządzania zostały ustalone na maksymalnym poziomie 0,05 proc. aktywów rocznie.

W przypadku przejścia z OFE do ZUS, przeniesione aktywa ubezpieczonych nie będą podlegały dziedziczeniu.

Polityka inwestycyjna funduszy i FRD

Projekt ustawy zakłada, że na koniec przyszłego roku nie mniej niż 90 proc. aktywów SFIO będą zobowiązane utrzymywać w akcjach notowanych na krajowym rynku regulowanym. Limit minimalnego zaangażowania w krajowe akcje będzie obniżany o 2,5 pkt. proc., aż do końca 2029 roku, kiedy osiągnie poziom 67,5 proc. Jak napisano w projekcie ustawy "politykę inwestycyjną określać będą przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi".

Limit zaangażowania w aktywa denominowane w walutach obcych wynosić będzie 30 proc., zarówno w przypadku wydzielonego w ramach SFIO subfunduszu emerytalnego jak i subfunduszu przedemerytalnego.

Zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu przedemerytalnego, do którego oszczędzający przeniesieni zostaną na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zakładają, że co najmniej 70 proc. aktywów lokowane jest depozytach, obligacjach rządowych (ew. papierach dłużnych posiadających rządowe gwarancje) lub papierach dłużnych instytucji finansowych.

Projekt ustawy definiuje także politykę inwestycją FRD. Całość aktywów FRD może inwestować w obligacje Skarbu Państwa, NBP, BGK i samorządów lub utrzymywać w formie depozytów bankowych. Do 70 proc. aktywów FRD może zainwestować w jednostki specjalistycznego funduszu, do którego trafią aktywa członków OFE, deklarujących przejście do ZUS. Limit inwestycji w akcje notowane na krajowym rynku regulowany został ustalony na 30 proc. Takie samo ograniczenie dotyczy obligacji korporacyjnych.

Projekt ustawy określa także limity inwestycyjne, dla specjalistycznego funduszu, który powstanie z aktywów członków OFE. Do 70 proc. aktywów funduszu może być ulokowane w krajowych akcjach. W przypadku obligacji korporacyjnych limit ustalony został na 60 proc. aktywów. Do 20 proc. aktywów mogą stanowić depozyty bankowe.

Zarówno w przypadku FRD jak i specjalistycznego funduszu limit inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych ustanowiony został na 30 proc.

Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ustawa likwidująca OFE zakłada, że aktywa przeniesione na IKE będą mogły posłużyć wyłącznie do celów emerytalnych. Ich wypłata (jednorazowa lub w ratach) będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wypłaty nie będą opodatkowane - funkcję fiskalną spełnia opłata przekształceniowa pobierana w momencie przenoszenia środków na IKE.

Oszczędzający będą mogli dokonywać dodatkowych wpłat na IKE powstałe z przeniesienia środków zgromadzonych w OFE. Wpłaty nie będą mogły przekroczyć obowiązującego dla tego typu konta limitu. Wynosi on 3-krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2019 roku jest to 14,3 tys. zł.

W przypadku osób posiadających już IKE limit dotyczy wpłat na obydwa konta. Zgodnie z projektem ustawy możliwe będzie posiadanie dwóch rachunków IKE lub - w niektórych przypadkach - ich połączenie.

Projekt ustawy zakładający przekształcenie PTE w TFI i przeniesienie 100 proc. oszczędności z OFE do IKE został we wtorek przekazany do konsultacji społecznych. Środki z OFE będą mogły - jeśli tak zdecyduje oszczędzający - zostać przekazane do FRD i dopisane do kapitału zgromadzonego w FUS.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu czytamy, że około 20 proc. członków OFE zdecyduje się na przeniesienie oszczędności do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) i dopisanie ich na koncie FUS. W takim wypadku FUS, dzięki wpłatom z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskałby w roku 2020 8,6 mld zł, a w roku 2021 8,5 mld zł, czyli 17,1 mld zł.

"Projekt ustawy realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów +Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+. Jednym z pięciu filarów Planu na rzez odpowiedzialnego rozwoju jest +Kapitał dla rozwoju+, którego elementem jest Program Budowy Kapitału (PBK), będący narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki. PBK zapewni stworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych. Silny rynek kapitałowy jest niezbędny dla budowy silnych fundamentów gospodarki, podwyższania potencjału wzrostu dochodów indywidualnych i PKB, co długoterminowo sprzyja wzmocnieniu stabilności systemu emerytalnego oraz wzrostowi świadczeń emerytalnych" - napisano w OSR do ustawy.

Projekt ustawy o likwidacji OFE

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

33330448_Uzasadnienie ustawy OFE-IKE 27.05.2019.pdfpdf33330448_Uzasadnienie ustawy OFE-IKE 27.05.2019.pdfpdf33330448_Uzasadnienie ustawy OFE-IKE 27.05.2019.pdfpdf
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (41)

dodaj komentarz
czytacz
A ja już mam 3 filar indywidualny-dlaczego nie można tam przelać moich pieniędzy?Albo niech od razu wszystkie przeniosą do ZUS.Do OFE zapisali mnie podrabiając podpis bez mojej zgody i nikt za to nie poniósł odpowidzialności.Tylko ja zostałem ograbiony.POLSKA TO kraj bezprawia i okradania obywateli.
search
Ten twoj III filar bedzie wlasnie wymieszany z tym co masz OFE i oplacie przeksztalecniowej 25% . Ale sie nie martw rzad ci to na biezaco odda w ramach 500+ i emertyry +
search
Uwierzy 45% narodu a w rozmowach o emeryture wiekszosc rozplywa sie ze dostnie 240 na rok i bedzie zyc jak caringto po skonczeniu 60 roku zycia.
aleks__
Tu nie ma żadnej wiarygodności w takiej ustawie OFE. Narazie potrzeba na 5 Kaczyńskiego to wyliczyli ze 15% im narazie starczy. Za 2 lata jak poparcie dla partii spadnie a do kasy zajrzy pustka to żeby się ratować ogłoszą znów jakiś socjal i w nocy zmienią ustawę i łupną następne 15% a moze 50%. Jaki problem?

Pieniądze
Tu nie ma żadnej wiarygodności w takiej ustawie OFE. Narazie potrzeba na 5 Kaczyńskiego to wyliczyli ze 15% im narazie starczy. Za 2 lata jak poparcie dla partii spadnie a do kasy zajrzy pustka to żeby się ratować ogłoszą znów jakiś socjal i w nocy zmienią ustawę i łupną następne 15% a moze 50%. Jaki problem?

Pieniądze emerytalne i zasady nimi zarządzania powinny być zapisane w Konstytucji. Inaczej to wszyscy zostaniemy dziadami i będziemy siedzieć pod biedronką z kubkiem na starość.
glos_rozsadku
Moim skromnym zdaniem, wybory zostały sfałszowane. W żadnym sondażu z maja PIS nie miał takiego poparcia, a Konfederacja prawie wszędzie przekraczała próg wyborczy. Zwłazcza te ostatnie sondaże z 21:00 nie powinny się aż tak różnić. Zwróćcie uwagę, że po ostatecznych sondażach zarobił tylko PIS i Konfederacja Moim skromnym zdaniem, wybory zostały sfałszowane. W żadnym sondażu z maja PIS nie miał takiego poparcia, a Konfederacja prawie wszędzie przekraczała próg wyborczy. Zwłazcza te ostatnie sondaże z 21:00 nie powinny się aż tak różnić. Zwróćcie uwagę, że po ostatecznych sondażach zarobił tylko PIS i Konfederacja wyleciała. Gra toczy się o 300 mld.. Skoro w TVPis (TVPolin) nie mają skrupułów by tak bezczelnie kłamać za publiczne pieniądze to myślicie że ci Żydzi nie bali by się zrobić drobnej korekty? Gdyby Konfederacja się dostała to na jesień oznacza 10-15%, a to oznacza brak większości PISu w rządzie i znaczące utrudnienie w wypłacie wyłudzeń 447.
psokal
Dlatego nie warto wierzyć w sondaze. Nie wydaje mi się żeby wybory były sfałszowane. Na ostatniej prostej przed wyborami ważne jest wywołanie emocji u wyborców, tak żeby ruszyli się z kanapy i oddali głos. PiS wygrał bo wieś była przerażona wizją krytyki ich świętego kościoła - dlatego wychodząc ze mszy szli Dlatego nie warto wierzyć w sondaze. Nie wydaje mi się żeby wybory były sfałszowane. Na ostatniej prostej przed wyborami ważne jest wywołanie emocji u wyborców, tak żeby ruszyli się z kanapy i oddali głos. PiS wygrał bo wieś była przerażona wizją krytyki ich świętego kościoła - dlatego wychodząc ze mszy szli prosto do komisji żeby bronić swojego złotego cielca. Swoją drogą opozycja całkiem godnie to przełknęła - po prostu pogratulowali zwycięzcom. Jak Kaczor przegrywał wszystkie wybory to zamiast pogratulować, tylko skomlał że wybory były sfałszowane. Widać kto jest na poziomie a kto jest prostakiem.
glos_rozsadku odpowiada psokal
gdyby ci ludzie postępowali rozsądnie to głosowali by na Konfederację, bo Konfederacja jest prawdziwie katolicka a PIS tylko gada, że jest tymczasem pozwala na aborcję i na LSQL+ w szkołach.
psokal odpowiada glos_rozsadku
Mniejsza o to kto jest bardziej chrześcijański. Nie oczekuj racjonalnego myślenia od ludzi dla których jedynym sensem życia jest fanatyczna wiara w jakąś ideę. Oni mają swoją wizję świata i odrzucą każdy dowód który tę wizję narusza. To tłumaczy ich niedzielną moblilizację - ostatnie miesiące były dla kościoła Mniejsza o to kto jest bardziej chrześcijański. Nie oczekuj racjonalnego myślenia od ludzi dla których jedynym sensem życia jest fanatyczna wiara w jakąś ideę. Oni mają swoją wizję świata i odrzucą każdy dowód który tę wizję narusza. To tłumaczy ich niedzielną moblilizację - ostatnie miesiące były dla kościoła kompromitujące, i dlatego wyznawcy tak zaciekle go bronią.
antek10
Znowu orżną obywateli. Taka władza. Nikt nie uwierzy w te ich nowe programy emerytalne.
1as
No i pięknie.
Krytykantów radzę przeczytać tekst ze zrozumieniem.
Państwo ODDAJE nam 85% kasy, którą Tusk uznał za nie naszą własność.
Jeśli dalej komuś źle, to proponuję lekarza specjalistę.

Powiązane: Rząd majstruje przy emeryturach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki