REKLAMA

MISPOL S.A.: Złożenie przez Członków Zarządu MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu powództw o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A.

2014-01-24 15:26
publikacja
2014-01-24 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-24
Skrócona nazwa emitenta
MISPOL S.A.
Temat
Złożenie przez Członków Zarządu MISPOL S.A. oświadczenia o cofnięciu powództw o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację od Członków Zarządu Spółki, że w dniu 24 stycznia 2014 r. Członkowie Zarządu złożyli w placówce pocztowej skierowane do Sądu Okręgowego w Białymstoku pisma zawierające oświadczenia o cofnięciu powództw wniesionych przeciwko Spółce w sprawach:
- o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mispol S.A. (dalej: "NWZ") z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki
oraz
- o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwał nr 18 i 19 NWZ z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Spółka informowała o wniesieniu pozwów w niniejszych sprawach odpowiednio w raporcie bieżącym nr 59/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz w raporcie bieżącym nr 91/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-24 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2014-01-24 Agnieszka Malczeska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki