MF zamierza wzmocnić zarządzanie w sektorze finansów publicznych

Poprawa procesu planowania działalności administracji oraz wzmocnienie systemu zarządzania i kontroli w sektorze finansów publicznych - to niektóre cele projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, przygotowanego przez resort finansów.

(fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

Projekt zamieszczono na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, dotyczy on przede wszystkim przepisów o zarządzaniu i kontroli w sektorze finansów publicznych, czyli tzw. kontroli zarządczej. Do zasadniczych celów zmian MF zaliczyło: poprawę procesu planowania działalności administracji i wzmocnienie systemu kontroli zarządczej; wprowadzenie zasady rozliczalności realizacji celów; rozszerzenie dostępu do uzyskiwania kwalifikacji audytora wewnętrznego; zaproponowanie nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających system audytu wewnętrznego.

Projekt nadaje premierowi uprawnienia do wyznaczania priorytetowych celów ministrom, wojewodom oraz organom mu podległym lub przez niego nadzorowanym. "Analogicznie, minister kierujący działem administracji rządowej uzyska możliwość wyznaczania priorytetowych celów kierownikom jednostek w dziale, w szczególności opierając się na celach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że wskazane w ten sposób cele będą uwzględniane w planach operacyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Według resortu finansów zapewni to i usprawni realizację priorytetowych celów i polityki rządu.

"Wprowadzenie zasady rozliczalności, która będzie realizowana poprzez ocenę realizacji celów na każdym z poziomów, pozwoli Prezesowi Rady Ministrów i ministrom kierującym działami administracji rządowej dokonać rozliczenia realizacji celów przez podległe lub nadzorowane struktury administracji. Podstawą tej oceny będą informacje uzyskiwane corocznie i oddolnie z poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych" - tłumaczy resort finansów.

Jako "ważną zmianę, która powinna poprawić proces planowania środków publicznych" wskazano dostosowanie terminarza rozliczenia realizacji celów do kalendarza procesu budżetowego. Dzięki tej zmianie - wskazano - rozliczenie wyników działalności będzie dokonywane na etapie prac nad kolejnym budżetem.

Ministerstwo informuje, że w związku ze zmianami dotyczącymi planowania i rozliczania działalności jednostek, konieczna będzie redefinicja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Podkreślono jej istotę, rozumianą jako system zarządzania i kontroli - projektowany i wdrażany przez kierowników jednostek, wspierający skuteczną, terminową i oszczędną realizację celów oraz zapewniający wiarygodność sprawozdań a także zgodność działania jednostki z prawem.

Ze zmianami wprowadzanymi w systemie kontroli zarządczej mają korespondować zadania realizowane przez audytorów wewnętrznych. W związku z tym przewidziano modyfikację definicji audytu wewnętrznego. Ma ona podkreślać związek audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. Ponadto ma umożliwiać ocenę przez audytora wewnętrznego projektów realizowanych w jednostce.

"Ważną zmianą w zakresie audytu wewnętrznego będzie wprowadzenie dodatkowego sposobu uzyskiwania kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w drodze egzaminu państwowego. Zmiana ta z jednej strony umożliwi dostęp do uzyskiwania kwalifikacji audytora wewnętrznego, a z drugiej zwiększy konkurencyjność wśród audytorów wewnętrznych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu jakości prowadzenia audytu wewnętrznego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto projekt zawiera przepisy doprecyzowujące, przygotowane w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,8% VIII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019

Znajdź profil