REKLAMA

MEDINICE S.A.: Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 r.

2021-12-16 10:12
publikacja
2021-12-16 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_zmienionej_uchwaly_nr_4_-_NWZ_Medinice_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 55/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 grudnia 2021 r. oraz raportu bieżącego numer 56/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. zawierającego projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 29 grudnia 2021 roku, niniejszym informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmian do projektu uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych („Uchwała”).

Powyższa autopoprawka do Uchwały wynika z konieczności doprecyzowania w treści Uchwały, iż Spółka może nabywać warranty subskrypcyjne od beneficjentów programu motywacyjnego wyłącznie nieodpłatnie.

Treść zmienionej Uchwały, w trybie obrazującym możliwość śledzenia wprowadzonych zmian, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, a ww. Uchwała w tymże brzmieniu zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Projekt zmienionej uchwały nr 4 - NWZ Medinice S.A.pdfProjekt zmienionej uchwały nr 4 - NWZ Medinice S.A.pdf Projekt zmienionej uchwały nr 4 - NWZ Medinice S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-16 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-12-16 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki