REKLAMA
NA ŻYWO

MEDICALGORITHMICS S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii I, J, K oraz L

2023-03-08 16:53
publikacja
2023-03-08 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_08_2023_Zal._Oswiadczenie_KDPW_Nr_196_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii I, J, K oraz L
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 196/2023 z dnia 3 marca 2023 roku, w odpowiedzi na wniosek Spółki, w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej papierów wartościowych: 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz akcji zwykłych imiennych Spółki: 1.194.331 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.433.197 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.353.580 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W oświadczeniu KDPW poinformowano, że akcje zwykłe na okaziciela serii I w liczbie 995.276 zostaną zarejestrowane w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00031 oraz akcje zwykłe imienne: serii J w liczbie 1.194.331, serii K w liczbie 1.433.197, serii L w liczbie 1.353.580 zostaną zarejestrowane w KDPW w dniu 07 marca 2023 r. pod kodem ISIN: PLMDCLG00049.
Pełna treść oświadczenia KDPW w załączeniu raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_08_2023_Zał._Oświadczenie_KDPW_Nr_196_2023.pdfRB_08_2023_Zał._Oświadczenie_KDPW_Nr_196_2023.pdf Oświadczenie KDPW Nr 196/2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Statement of KDPW on the conclusion of an agreement
with the Company on registration of series I, J, K and L shares in the
depository of securitiesCurrent
Report No 8/2023Date: 08.03.2023 Legal
basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and
periodical information


The Management Board of Medicalgorithmics S.A. (the
"Company") informs that it was informed about the issuance of the
statement of the Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) No.
196/2023 of March 3, 2023, in response to the Company's request
regarding the conclusion of an agreement with the Company on
registration in the securities depository of the securities indicated
below: 995,276 ordinary bearer series I shares of the Company with a
nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each and ordinary registered
shares of the Company: 1,194,331 ordinary registered series J shares
with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, 1,433,197 ordinary
registered series K shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy)
each, 1,353,580 ordinary registered series L shares with a nominal value
of PLN 0.10 (ten groszy) each.


In the statement of KDPW it was announced that ordinary
bearer series I shares in the number of 995,276 will be registered on
March 7, 2023 under the ISIN code: PLMDCLG00031 and ordinary registered
shares: series J in the number of 1,194,331, series K in the number of
1,433,197, series L in the number of 1,353,580 will be registered with
KDPW on March 7, 2023 under the ISIN code:  PLMDCLG00049.


The full text of the KDPW statement is attached to the
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-08 Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych
2023-03-08 Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki