REKLAMA
Tour de spółki

MCI: Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku

2020-10-17 14:09
publikacja
2020-10-17 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-17
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku z dnia 18 listopada 2020 roku na 27 listopada 2020 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku:
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 22 kwietnia 2020 roku,
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 roku,
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 2 września 2020 roku,
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-17 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2020-10-17 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki