REKLAMA

Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?

Katarzyna Rostkowska2018-04-03 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-04-03 06:00

Leasing to dość młoda forma finansowania, której grono zwolenników powiększa się z roku na rok. W 2017 r. branża odnotowała 15,7-proc. wzrost w stosunku do 2016 r. W związku z rosnącym zainteresowaniem leasingiem, głownie w sektorze MŚP, sprawdziliśmy oferty firm leasingowych dla najchętniej wybieranego przedmiotu zawieranych umów – samochodu osobowego.

Redakcja Bankier.pl poprosiła banki oraz firmy działające na rynku leasingu samochodów o kalkulację kosztów środka transportu o wartości 100 tys. zł netto na 60 miesięcy. Założyliśmy, że przedmiot leasingu jest nowy, z rocznika 2017, silnik – benzyna 2.0. Klientem jest przedsiębiorca z sektora MŚP, który posiada zdolność leasingową. Poglądowe oferty otrzymaliśmy od Alior Leasing, Grupy Masterlease, EFL, Idea Getin Leasing, ING Lease, mLeasing oraz Banku Pekao. Sprawdziliśmy, jakie są miesięczne koszty transakcji oraz na jakie usługi klient może liczyć w pakiecie.

fot. MG / / Bankier.pl

Leasing samochodów napędza branżę

2017 r. był kolejnym rokiem, w którym przedsiębiorcy najchętniej sięgali po leasing pojazdów osobowych (dynamika wzrostu w stosunku do roku 2016 wynosiła 21,9 proc.). – Zapotrzebowanie sektora MŚP na środki transportu koncertuje się na zaspokojeniu trzech głównych potrzeb: są to samochody pełniące szeroko rozumiane cele reprezentacyjne, samochody dla handlowców oraz samochody dostawcze/ciężarowe. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z mikro, małymi czy średnimi przedsiębiorstwami, struktura potrzeb się zmienia. Oczywiście, im mniejsza firma, tym jeden pojazd pełni więcej funkcji. Ponadto sektor MŚP już nie traktuje leasingu jedynie jako alternatywną formę zakupu, ale jako formę użytkowania przedmiotu z opcją stania się jego właścicielem (bez konieczności wykupu) – wyjaśnia Maciej Czapski dyrektor Zarządzający Obszarem Ryzyka i Należności Idea Getin Leasing S.A.

Przedsiębiorcy sięgający po leasing głównie kierują się możliwością ograniczenia miesięcznego obciążenia wynikającego z umowy. Dlatego wybierając ofertę leasingową, należy zwrócić uwagę na okres finansowania, warunki spłaty, wysokość opłaty początkowej, wysokość wykupu sprzętu oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

W związku z tym, że w najpopularniejszej opcji leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma możliwość wykupu samochodu, poniżej zostały zaprezentowane dwie kalkulacje. Pierwsza z nich uwzględnia wykup w wysokości 1 proc. wartości przedmiotu umowy. Druga natomiast – wykup 30 proc. Przy czym każda z opcji zakłada wniesienie wkładu własnego w wysokości 10 proc. Oczywiście w praktyce przedsiębiorca nie musi z niego korzystać, co oznacza, że auto pozostaje własnością leasingodawcy. Jeśli natomiast zdecyduje się na wykupienie przedmiotu leasingu, ma możliwość nabycia samochodu po cenie niższej niż początkowa i ustalanej indywidualnie z leasingodawcą.

Okazuje się, że przedsiębiorca rozważający zaciągniecie leasingu nie musi obawiać się dodatkowych kosztów w postaci prowizji czy opłaty za opracowanie wniosku. Wyłącznie EFL pobiera prowizję w wysokości 0,5 proc., przy czym firmy, które skorzystają z cross-sellingu, zostaną zwolnione z tej opłaty. Natomiast wysokość raty może kształtować się od 1487 (mLeasing) do 1707,05 zł netto (EFL) w opcji z indywidualnym ubezpieczeniem oraz wykupem 1 proc. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zawrze umowę na OC/AC za pośrednictwem firmy leasingującej, co oznacza, że składka zostanie doliczona do raty, wówczas miesięczny koszt finansowania kształtuje się w przedziale 1757-2174 zł netto.

Warunki uzyskania leasingu samochodu osobowego o wartości 100 tys. zł netto - wykup 1 proc.

Warunki

Alior Leasing

EFL

Idea Getin Leasing

ING Lease (1)

Grupa Masterlease

mLeasing

Bank Pekao

Prowizja za udzielenie leasingu

brak

0,5% (1)

brak

brak

brak

brak

brak

Opłata za opracowanie wniosku

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Miesięczna rata leasingowa (z ubezp.)

1 798,99 zł

2173,80 zł (2)

n/d (4)

1919,37 zł (3)

 1757,04 zł (5)

1 842 zł

2 054,89 zł

Miesięczna rata leasingowa (bez ubezp.)

1 495,94 zł

1 707,05 zł

1 612,33 zł

1644,04 zł

1 532,04 zł

1 487 zł

1 693,85 zł

Łączny koszt leasingu w wariancie z ubezp. (8)

114,10%

139,76%

n/d

112,94% (6)  

115,57% (7)

131,81%

131,33%

Łączny koszt leasingu w wariancie bez ubezp. (8)

113,80%

112,21%

107,74%

109,64% (6)

113,14%

108,54%

110,93%

(1) 0 zł prowizji w przypadku cross-sellingu,
(2) rata uwzględnia ubezpieczenie OC/AC wieloletnie na okres 60 miesięcy,
(3) wyliczenie raty miesięcznej: 1 644,04 zł + 275,33 zł (składka ubezpieczeniowa na pierwszy rok 3 304 zł),
(4) koszt ubezpieczenia zależy od szkodliwości klienta i siedziby firmy,
(5) wyliczenie raty miesięcznej: 1532,04 netto = 1884,41 zł brutto + 225 zł =  2109,41 zł,
(6) na bazie WIBOR 1M z dnia 15.03.2018 w wys. 1,64%,
(7) przypadku zawarcia ubezpieczenia na okres 12 miesięcy,
(8) za łączny koszt leasingu uważa się sumę rat leasingowych, wpłatę początkową, koszt ubezpieczenia (jeśli dotyczy), prowizję, kwotę wykupu.
Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 27.03.2018 r.

Podwyższenie wykupu do 30 proc. wpłynie na obniżenie wysokości miesięcznej raty leasingowej. Wówczas kształtować się ona będzie w przedziale 1084-1298 zł netto bez ubezpieczenia. Natomiast z opcją z ubezpieczeniem – od 1373 do 1770,70 zł netto.

Warunki uzyskania leasingu samochodu osobowego o wartości 100 tys. zł netto - wykup 30 proc.

Warunki

Alior Leasing

EFL

Idea Getin Leasing

ING Lease (1)

Grupa Masterlease

mLeasing

Bank Pekao

Prowizja za udzielenie leasingu

brak

0,5% (2)

brak

brak

brak

brak

brak

Opłata za opracowanie wniosku

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Miesięczna rata leasingowa (z ubezp.)

1 407,06 zł

1770,70 zł (3)

n/d (5)

1557,74 zł (4)

 1373 zł (6)

1 439 zł

1 616,35 zł

Miesięczna rata leasingowa (bez ubezp.)

1 107,03 zł

1 298,30 zł

1 165,32 zł

1282,41 zł

1 148 zł

1 084 zł

1 255,31 zł

Łączny koszt leasingu w wariancie z ubezp. (9)

111,03%

144,97%

n/d

115,24% (7)

118,96% (8)

134,37%

126,36%

Łączny koszt leasingu w wariancie bez ubezp. (9)

110,73%

117,10%

109,92%

111,94% (7)

116,53%

111,10%

114,06%

(1) brak możliwości wykupu po 60 miesiącach w wysokości 30 proc., maksymalna wartość to 25%,
(2) 0 zł prowizji w przypadku cross-sellingu,
(3) rata uwzględnia ubezpieczenie OC/AC wieloletnie na okres 60 miesięcy,
(4) 1282,41 zł + 275,33 zł (składka ubezpieczeniowa na pierwszy rok 3304 zł),
(5) koszt ubezpieczenia zależy od szkodliwości klienta i siedziby firmy,
(6) wyliczenie składki: 1148 netto = 1412 zł brutto + 225 zł = 1637 zł,
(7) na bazie WIBOR 1M z dnia 15.03.2018 w wys. 1,64%,
(8) w przypadku zawarcia ubezpieczenia na okres 12 miesięcy,

(9) za łączny koszt leasingu uważa się sumę rat leasingowych, wpłatę początkową, koszt ubezpieczenia (jeśli dotyczy), prowizję, kwota wykupu.
Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 27.03.2018 r.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie firmy leasingowe umożliwiają wykupienie przedmiotu leasingu w wysokości 30 proc. ING Lease przy okresie leasingowania wynoszącym 60 miesięcy, stosuje maksymalną wartość wykupu 25 proc.

Ubezpieczenie – warunek konieczny

Wszystkie instytucje finansowe, które przedstawiły swoją ofertę leasingową, umożliwiają przedsiębiorcy odstąpienie od umowy ubezpieczeniowej proponowanej w ramach kontraktu leasingowego, a tym samym zawarcie indywidualnego ubezpieczenia. Przy czym stawiają ściśle określone warunki, jakie powinny znaleźć się w polisie, m.in.:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC/AC/NNW,
  • składka powinna być opłacona jednorazowo i z góry, najpóźniej w dniu zawarcia polisy,
  • brak udziału własnego w szkodach,
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconym odszkodowaniu),
  • rozliczenie kosztów naprawy pojazdu powinno odbywać się na podstawie uprzednio uzgodnionych z TU kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę,
  • okres ochrony OC/ AC/NW obejmujący 12 miesięcy.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Instytucja Leasingująca

Czy leasingobiorca może ubezpieczyć przedmiot leasingu indywidualnie?

Jakie warunki musi spełniać indywidualne ubezpieczenie OC/AC?

Alior Leasing

tak

- rekomendowane towarzystwa ubezpieczeniowe: TU PZU, Stu Ergo HESTIA, TU Allianz Polska, TU Compensa, TUiR Warta,
- ubezpieczenie OC/AC, NNW,
- składka płatna jednorazowo,
- zniesione udziały własne w szkodach,
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconym odszkodowaniu),
- rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w oparciu o wariant „serwis”,
- uwzględniona zwyżka za pojazd w leasingu,
- okres ochrony OC/AC/NNW - 12 miesięcy

EFL

tak

- ubezpieczenie powinno obejmować pełny zakres, w tym także ryzyko kradzieży,
- udział własny w szkodach (także potrącenia amortyzacyjne) nie mogą mieć zastosowania,
- wypłata odszkodowania nie może pomniejszać sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia)

ING Lease

tak

- OC/AC/NNW,

- pokryte wszystkie ryzyka,

- franczyza integralna 500 zł,

- brak udziału własnego w szkodzie,

- brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,

- naprawa w ASO

Idea Getin Leasing

tak

ubezpieczenie musi opiewać na wartość netto pojazdu

Grupa Masterlease

tak

- ubezpieczenie powinno mieć pełen zakres, tj. OC/AC/NNW,
- składka za ubezpieczenie powinna być opłacona jednorazowo i z góry, najpóźniej w dniu zawarcia polisy,
- zniesienie wszystkich udziałów własnych, w tym również udziałów własnych dla kierującego poniżej 26. roku życia (dopuszczalna franszyza integralna 500 zł),
- zniesiona powinna być amortyzacja części nieeksploatacyjnych,
- zniesiona powinna być konsumpcja sumy ubezpieczenia z polisy AC po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową,
- ubezpieczenie AC powinno obowiązywać na terenie całej Europy,
- rozliczenie kosztów naprawy pojazdu winno się odbywać na podstawie uprzednio uzgodnionych z TU kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę tj. według wariantu "warsztat"

mLeasing

tak

- ubezpieczenie AC w pełnym zakresie obejmującym: ryzyko kradzieży i rabunku pojazdu, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej, bezgotówkowy - serwisowy wariant naprawy szkód, brak udziału własnego w szkodach,
- ubezpieczenie OC - zgodnie z ustawą o obowiązkowym OC p.p.m.

Bank Pekao

tak

- brak konsumpcji sumy ubezpieczeniowej,

- brak udziału własnego,

- brak amortyzacji części,

- wartość fakturowa do 6 miesięcy w przypadku nowego pojazdu w przypadku szkody całkowitej

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 27.03.2018 r.

W tym miejscu należy jako ciekawostkę dodać, że instytucje stosują opłatę za wydanie zgody na zawarcie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. W związku z tym przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu, który zazwyczaj oscyluje w granicach 200 zł. Przykładowo w ING Lease klienci, którzy chcą odstąpić od ubezpieczenia zawieranego w ramach umowy leasingowej, muszą ponieść opłatę w wysokości 200 zł, w Alior Leasing - 249 zł, Idea Getin Leasing - 200 zł.

Leasing szyty na miarę klienta?

– Leasing, w opinii przedsiębiorców, jest atrakcyjnym źródłem finansowania inwestycji, m.in. dzięki ograniczonej liczbie formalności czy uproszczonym, elastycznym procedurom. Oferty leasingu szyte są na miarę oczekiwań klientów, którzy mogą dopasować produkt finansowy oraz pakiet usług dodatkowych do swoich indywidualnych potrzeb – mówi Maciej Czapski dyrektor Zarządzający Obszarem Ryzyka i Należności Idea Getin Leasing S.A.

Patrząc jednak na ofert instytucji finansujących, trudno dostrzec pakiety usług dodatkowych, które stanowiłyby darmową usługę w ramach zawartej umowy leasingowej. Przedsiębiorcy nie mogą liczyć na bezpłatny serwis czy wymianę opon. Natomiast darmowe usługi, które miałby zachęcić klientów do tej formy finansowania, przeważnie opierają się na dostępie do "portalu klienta", gdzie możliwa jest obsługa umów przez internet oraz e-faktury.

Usługi dodatkowe w ramach zawartej umowy leasingowej

Instytucja leasingująca

Usługi dodatkowe w ramach zawartej umowy leasingu

Czy umowa leasingowa obejmuje usługi serwisowe?

Czy umowa leasingowa obejmuje usługę wymiany opon?

Czy stosowany jest cross-selling, który umożliwia obniżenie kosztów leasingu?

Alior Leasing

finansowanie pojazdu oraz ubezpieczenia (pakiet OC/AC/NNW oraz fakultatywnie - ochrona prawna, GAP) bez usług dodatkowych

nie

nie

tak, w przypadku posiadania rachunku w Alior Banku

EFL

- Portal KlientEFL - obsługa umów leasingu przez internet,
- Leasing swobodny - forma umowy leasingu, która umożliwia klientom samodzielną zmianę wysokości rat po zawarciu umowy leasingowej,
- karta paliwowa - sposób na bezgotówkowe tankowanie do wysokości przyznanego limitu

nie

nie

tak, możliwość obniżenia prowizji do 0%

ING Lease

- Portal Klienta - informacja o umowie leasingu w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING,
- polecenie zapłaty - forma płatności za raty leasingowe e- faktura,  
- bezpłatna usługa ING Likwidacja Szkód - samochód zastępczy, pomoc w razie szkody, pokrycie VAT od napraw itp.

nie

nie

tak, niższy koszt w przypadku wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego lub GAP ING Lease lub gdy klient korzysta z innych produktów kredytowych ING

Idea Getin Leasing

nieodpłatna karta Travel Card - umożliwiająca korzystanie z nieodpłatnych noclegów przez 365 dni w ponad 1200 hotelach w całej Europie (dla dwóch osób, w cenie jedynie posiłków)

nie (ale jest opcja leasingu mobilnego z serwisem)

nie (ale jest opcja leasingu mobilnego z serwisem i oponami)

nie

Grupa Masterlease

koordynacja likwidacji szkód (w cenie raty)

nie

nie

nie

mLeasing

- efaktura,
- dostęp do Portalu Klienta

nie (ale umowa leasingu może być rozszerzona o tą usługę)

nie (ale mowa leasingu może być rozszerzona o tą usługę)

tak, klient może obniżyć łączne  koszty otwierając rachunek  firmowy w mBanku

Bank Pekao

- karta paliwowa,

- ubezpieczenie GAP i Life

nie

nie

nie

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 27.03.2018 r.

EFL klientom, którzy zawrą umowę, proponuje kartę paliwową do wysokości przyznanego limitu, ING Lease – bezpłatną usługę Likwidacja Szkód, w ramach której leasingobiorca może liczyć na samochód zastępczy czy pomoc w razie szkody. Inną formą zachęty jest karta Travel Card od Idea Getin Leasing, która umożliwia korzystanie z noclegów dla dwóch osób w ponad 1200 hotelach w całej Europie, w cenie jedynie posiłków.

Oczywiście leasingobiorca może rozszerzyć umowę leasingową o dodatkowe opcje, jednak zazwyczaj osobno płatne. Co więcej, może liczyć również na obniżenie kosztów leasingu pod warunkiem skorzystania z cross-sellingu, co wiąże się przeważnie z koniecznością otwarcia rachunku firmowego czy posiadaniem innych produktów oferowanych przez leasingodawcę.

Samochód na wynajem. Ile kosztuje i co dostaniesz w zamian?

Samochód na wynajem. Ile kosztuje i co dostaniesz w zamian?

Samochód, mechanik i wymiana opon w ramach umowy abonamentowej? Choć jeszcze dużo nam brakuje do trendów panujących w Europie Zachodniej, Polacy coraz chętniej decydują się na wynajem samochodu zamiast jego zakup. Wbrew pozorom, tego typu finansowanie nie jest dostępne tylko dla firm – mogą z niego skorzystać także klienci indywidualni.

Problemy napotykane przez przedsiębiorstwa sięgające po leasing

Każda forma finansowania posiada swoje zalety i wady. W przypadku leasingu przedsiębiorcy doceniają ograniczoną papierologię czy szybki czas wydawania decyzji o przyznaniu finansowania. Jednak podobnie jak w przypadku starania się o kredyt, mogą napotkać barierę minimalnego okresu prowadzenia działalności. I tak, EFL oraz Bank Pekao wymagają, aby firma była prowadzona przez co najmniej 6 miesięcy, natomiast ING Lease – przez 12 miesięcy, a dodatkowo nowe podmioty muszą posiadać wkład własny w wysokości 20 proc.

Start-upy mogą liczyć na leasing w Alior Leasing, mLeasing czy Idea Getin Leasing. – W procesie uzyskiwania finansowania może wystąpić kilka przeszkód. Jedną z nich jest finansowanie nowo powstałych podmiotów, które z punktu widzenia firmy leasingowej są obarczone wyższym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że część instytucji finansowych będzie dość wstrzemięźliwa w angażowanie się w transakcję, gdy po leasing zgłasza się nowy podmiot, prowadzony przez osobę bez stosownego doświadczenia zawodowego czy z brakiem środków na wpłatę własną – wyjaśnia Maciej Czapski dyrektor Zarządzający Obszarem Ryzyka i Należności Idea Getin Leasing S.A.

Jednocześnie Maciej Czapski wskazuje, że starając się o leasing jako nowy podmiot, warto przekazać jak największą liczbę informacji o swojej dotychczasowej działalności i doświadczeniu biznesowym. Dodatkowo można upoważnić leasingodawcę do weryfikacji prywatnej historii w BIK, przedstawić kopię kontraktów, listów intencyjnych, referencji od wiarygodnych partnerów lub wyciąg z rachunku firmy potwierdzający współpracę z takim partnerem czy też uwiarygodnić się posiadanym majątkiem prywatnym.

O ile formalności oraz podpisanie umowy nie stanowią większego problemu, ponieważ całą procedurę można załatwić w krótkim czasie, o tyle może on się pojawić w postaci opóźnienia wydania sprzętu. Jak wskazuje Maciej Czapski, aby uniknąć takiej sytuacji, trzeba uważać na okazje cenowe, jak również dostawców, którzy nie są w stanie potwierdzić regularnej współpracy z firmami leasingowymi.

Jak pokazują statystyki Związku Polskiego Leasingu, samochody są najczęstszym przedmiotem umów leasingowych. Mimo że auto nie stanowi składniku majątku leasingobiorcy na mocy podpisanej umowy, leasing jest chętnie wybieranym sposobem finansowania w związku z możliwością kwalifikowania miesięcznych rat w koszty uzyskania przychodu. Zobaczmy jednak, czy taka tendencja się utrzyma w związku ze zmianami, które czekają przedsiębiorców od 2019 r. Znika wówczas koncepcja leasingu operacyjnego, co oznacza, że każdy leasing będzie musiał zostać ujęty w bilansie spółki jako zobowiązania finansowe. Na szczęście zmiany dotyczyć mają przede wszystkim firm giełdowych bądź firm zależnych od firm giełdowych.

Źródło:
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (19)

dodaj komentarz
miki789
Nie wiem jak to wygląda jeśli chodzi o leasing obecnie, ja się przestawiłem w firmie na wynajem długoterminowy i współpracuje z https://carleasepolska.pl/. Dla mnie wygodna opcja, nie mam takiego związania z nimi, a obsługa jest w pełni profesjonalna, dużo aut w bazie, polecam jak chcecie wybrać nowe auta do firmy.
maur80
Szukać opinii w Internecie to jedno, ale pójść na konkretne rozmowy to zupełnie coś innego. Nic nie zastąpi fachowych konsultacji z firmą leasingową. Fachowcy z AutoEFL pomogli mi podjąć decyzję odnośnie do leasingu, dlatego myślę że warto się wybrać na spotkanie.
sylwia272
Ja postanowiłam nie brać auta w leasing tylko kupić, w Bawarii Motors Mini w Katowicach mieli tak dobre opcje finansowania że zdecydowałam się od razu. No i bardzo fajnie mi się nowym Cooperem jeździ, to solidne auto.
dangaw
Leasingu operacyjnego nie powinno się porównywać do najmu długoterminowego gdyż są to dwie różne usługi. Przede wszystkim w porównaniu brakuje kosztu wykupu w tradycyjnym leasingu będzie niski np. 1 % a w wynajmie sięga i 50%. Dobrze zostało zauważono, że suma rat jest niższa od zakupu - jest to możliwe bo wykup Leasingu operacyjnego nie powinno się porównywać do najmu długoterminowego gdyż są to dwie różne usługi. Przede wszystkim w porównaniu brakuje kosztu wykupu w tradycyjnym leasingu będzie niski np. 1 % a w wynajmie sięga i 50%. Dobrze zostało zauważono, że suma rat jest niższa od zakupu - jest to możliwe bo wykup jest stosunkowo wysoki. Nie wspomnę o kosztach serwisowych.
___________________________________________________________________
źródło: https://www.dginwest.com.pl/leasing-oferta/leasing-samochodow/
majakoralewska
Nie taka młoda ta forma finansowania ;-) Przykładowo EFL działa od 1991 r, czyli 27 lat!
sputnik12
Pisanie o tym, że "leasing to dość młoda forma finansowania" to jakiś marazm. Z tego co pamiętam EFL rozpoczął działalność z początkiem lat 90 więc ten tego...
coderx
Moja teza: zysk podatkowy po 5 latach leasingu = utrata wartości auta po tym czasie. Czyli wyjazd z salonu nowym i mityczna utrata wartości nie jest do końca prawdą.
bankier1953
Przestrzegam przed WBK Leasing.
Jeśli nie wybierzesz ich drogiego ubezpieczenia to każą za to dodatkowym obciążeniem 200 pln.
Niestety tzw doradca nie uprzedza o tym swojej ofiary, jak było u mnie.
Zaufanie kosztuje trochę więcej.
bankier1953
Dlaczego opłata wstępna jest kosztem leasingu ?
Moim zdaniem cały koszt leasingu to jest suma rat i ostatnia rata.Ta cena dotyczy finansowania tylko 90% wartości samochodu, ponieważ 10% wpłacam na starcie.
Firmy wszystkie naciągają i podają zaniżony koszt leasingu, ale dlaczego Pani Kasia
Dlaczego opłata wstępna jest kosztem leasingu ?
Moim zdaniem cały koszt leasingu to jest suma rat i ostatnia rata.Ta cena dotyczy finansowania tylko 90% wartości samochodu, ponieważ 10% wpłacam na starcie.
Firmy wszystkie naciągają i podają zaniżony koszt leasingu, ale dlaczego Pani Kasia manipuluje?
piotr94
Opłatę manipulacyjną za własne ubezpieczenie znajdziemy w każdej instytucji leasingowej. Wynosi ona od 100-200 zł co roku, jest związana z administracją obcej polisy dla leasingodawcy.

Powiązane: Motoryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki