REKLAMA

Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?

autorzyKatarzyna RostkowskaMałgorzata Majer2018-04-03 06:00, akt.2023-03-22 21:01
publikacja
2018-04-03 06:00
aktualizacja
2023-03-22 21:01

Leasing to jedna z najbardziej popularnych form finansowania przedsiębiorstw. Rok 2022 okazał się rekordowym dla branży leasingowej, jednak w przypadku finansowania samochodów osobowych odnotowano spadek. Postanowiliśmy sprawdzić oferty firm leasingowych dla najchętniej wybieranego przedmiotu leasingu, jakim jest samochód osobowy.

Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?
Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?
fot. DigitalPen / / Shutterstock

Redakcja Bankier.pl poprosiła firmy leasingowe działające na polskim rynku o przygotowanie kalkulacji oferty leasingowej. Założyliśmy, że przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Toyota Corolla (rocznik 2022) o wartości 99 400 zł brutto. Do naszej analizy wybraliśmy pojazd w cenie, którą uważamy za przystępną dla większości przedsiębiorców. Jak wynika z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był to najczęściej kupowany model w 2022 roku.

Przyjęliśmy również jednakowe parametry oferty dla wszystkich firm: okres leasingu wynoszący 5 lat, wkład własny w wysokości 10% oraz wykup w dwóch opcjach – 1% i 20%.
Na potrzeby kalkulacji określiliśmy również, że leasingobiorca działa w sektorze MŚP, nie posiada żadnych zobowiązań, ani zaległości i posiada zdolność leasingową. Na naszą prośbę odpowiedziały trzy firmy leasingowe: ING Lease (Polska) Sp. z o. o., Millennium Leasing oraz SGB Leasing Sp. z o. o..

Reklama

Leasing samochodów napędza branżę

Zgodnie z danymi PZPM, firmy rejestrujące auta na REGON odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji nowych aut w Polsce. W 2022 r. działające nad Wisłą firmy zarejestrowały 298 176 nowych samochodów osobowych – o 9,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Pomimo spadku w ujęciu rocznym było to jednak i tak ponad dwukrotnie więcej aut niż w przypadku rejestracji dokonywanych przez polskich klientów indywidualnych.

Samochody osobowe mają istotne znaczenie w działalności wielu firm działających na polskim rynku, spełniając rolę reprezentacyjną, służąc handlowcom w realizowaniu ich obowiązków, czy pełniąc funkcję dostawczą. W zależności od tego z jaką firmą mamy do czynienia – mikro, małym, czy średnim przedsiębiorstwem – struktura potrzeb jest różna, a im mniejsza firma tym taki pojazd pełni więcej funkcji. Przedsiębiorcy cenią sobie wygodę i chętnie korzystają z finansowania zakupu środków transportu, które nie blokują ich kapitału – leasing samochodów, obok kredytu, pożyczki leasingowej czy wynajmu długoterminowego, jest jedną z form, która może zapewnić sfinansowanie zakupu pojazdu. Z dostępnych danych wynika, że od wielu lat jest to najbardziej popularna forma finansowania zakupów pojazdów, obok wynajmu długoterminowego, który z każdym rokiem zyskuje na popularności.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Po trudnym dla branży roku 2022, w którym firmy leasingowe mierzyły się z przerwanymi łańcuchami dostaw, a co za tym idzie opóźnieniami w wydawaniu przedmiotów leasingu oraz ostrożnością przedsiębiorców w zaciąganiu nowych zobowiązań spowodowaną niepewną sytuacją gospodarczą, rok 2023 zapowiada się obiecująco. Aktualne informacje uzyskane od specjalistów z branży wskazują na to, że problemy z dostępnością aut zostały już rozwiązane i czas oczekiwania na nowy samochód się skraca, powracając do stanu sprzed kilku lat.
Rok 2023 stawia jednak przed branżą kolejne wyzwania, jakimi są między innymi rosnące ceny nowych aut, które przekładają się również na rynek wtórny. Powodem wzrostu cen są między innymi wyższe koszty produkcji oraz drożejące podzespoły.

Wybór najlepszej oferty leasingowej

Wybierając najlepszą dla siebie ofertę leasingu samochodu należy pamiętać o tym, że istotna jest nie tylko miesięczna rata, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na sumę opłat (czyli całkowity koszt leasingu), warto również wiedzieć o tym, że oferty leasingowe oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR, w zależności od firmy leasingowej może to być WIBOR 1M lub 3M – warto zapytać o tę kwestię leasingodawcę. Należy zaznaczyć również, że analizując oferty różnych firm leasingowych należy pilnować, by opierały się one o stawkę WIBOR z tego samego dnia. 

Leasing operacyjny czy finansowy?

Większość umów leasingowych zawierana jest w formie leasingu operacyjnego, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze dla leasingobiorcy pod względem podatkowym. Jednak każdy przedsiębiorca decydujący się na finansowanie zakupu pojazdu leasingiem, ma do wyboru leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Jakie są różnice między tymi opcjami? Decydując się na leasing operacyjny samochodu osobowego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej, natomiast korzystający opłaca comiesięczne raty leasingowe za użytkowanie pojazdu, które są jego kosztami uzyskania przychodu. Do każdej raty doliczany jest podatek VAT, więc przy tej formie finansowania nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości na początku trwania umowy leasingowej. Korzystając z finansowania w formie leasingu operacyjnego, leasingobiorca może również do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć opłatę wstępną.

Druga opcja, z której może skorzystać przedsiębiorca to leasing finansowy. W tym przypadku przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy, a więc w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to na leasingobiorcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo w leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów korzystający może zaliczyć wyłącznie część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT powinien uiścić w całości z góry przy pierwszej racie, tuż po odbiorze przedmiotu leasingu, co różni tę formę finansowania od leasingu operacyjnego.

Najtańsza oferta leasingowa

W pierwszym wariancie finansowania, który analizowaliśmy, czyli z wykupem na poziomie 1%, całkowity koszt leasingu oscyluje w okolicach 123% we wszystkich wskazanych firmach leasingowych. Miesięczna rata leasingowa w tym wariancie wynosi od 1 532,67 zł netto w ING Lease do 1 543,40 zł netto w SGB Leasing.

Warunki uzyskania leasingu samochodu osobowego o wartości 80 813 zł netto - wykup 1 proc.

Parametry oferty

ING Lease (Polska) Sp. z o. o.

Millennium Leasing

SGB Leasing

Wkład własny

10%

10%

10%

Rata leasingowa

1 532,67 zł netto

1 543,04 zł netto

1 543,40 zł netto

Wysokość wykupu

1%

1%

1%

Koszt finansowania

122,87%

(99 316,96 zł netto)

123,65%

(99 928,79 zł netto)

123,68%

(99 949,88 zł netto)

Opłata manipulacyjna

brak

brak

1% (808,13zł netto)

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 1.03.2023r.

Drugi wariant finansowania, o który zapytaliśmy firmy leasingowe zakładał wyższy wykup – na poziomie 20%. Decydując się na wyższą wartość opłaty końcowej otrzymujemy gwarancję niższych rat, miesięczna rata leasingowa w tym wariancie oscyluje w zakresie od 1 326,43 zł netto (ING) do 1 339,16 zł netto (SGB), jednak całkowity koszt finansowania będzie wyższy niż w przypadku wykupu na niższym poziomie. Różnice w kosztach finansowania wśród firm, które wzięły udział w badaniu nie są znaczące, jednak podobnie jak w przypadku oferty z wykupem w wysokości 1%, również w przypadku wykupu 20% najtańszą propozycję przedstawiła firma ING Lease (Polska) Sp. z o. o.. Decydując się na leasing samochodu w ING całkowity koszt finansowania wyniesie 126,84%, co daje nam kwotę 102 503,27 zł netto.

Warunki uzyskania leasingu samochodu osobowego o wartości 80 813 zł netto - wykup 20 proc. 

Parametry oferty

ING Lease (Polska)

Sp. z o. o.

Millennium Leasing

SGB Leasing

Wkład własny

10%

10%

10%

Rata leasingowa

1 326,43 zł netto

1 338,75 zł netto

1 339,16 zł netto

Wysokość wykupu

20%

20%

20%

Koszt finansowania

126,84%

(102 503,27 zł netto)

127,74%

(103 230,15 zł netto)

127,77%

(103 254,77 zł netto)

Opłata manipulacyjna

brak

brak

1% (808,13zł netto)

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 1.03.2023r.

Zarówno ING Lease (Polska) Sp. z o. o., jak i Millennium Leasing nie pobierają opłaty manipulacyjnej związanej z uruchomieniem leasingu, natomiast firma SGB Leasing Sp. z o. o. wymaga opłaty w wysokości 808,13zł netto w przypadku każdej z powyżej analizowanych ofert - opłata ta uwzględniana jest we wkładzie własnym. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Zawierając umowę leasingową szczególną uwagę należy również zwrócić na warunki ubezpieczenia. Przedsiębiorca ma możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu korzystając z oferty firmy udzielającej finansowania lub wyboru ubezpieczenia indywidualnego. Wszystkie instytucje, które wzięły udział w analizie Bankier.pl dają możliwość samodzielnego ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem umowy, jednak skorzystanie z tej opcji wymaga uiszczenia opłaty firmie leasingowej.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Warunki

ING Lease (Polska) Sp. z o. o.

Millennium Leasing

SGB Leasing

Czy leasingobiorca może ubezpieczyć przedmiot indywidualnie?

Tak

Tak

Tak

Jakie warunki musi spełniać indywidualne ubezpieczenie OC/AC?

Pełny zakres ubezpieczenia AC i KR, bez wyłączeń
Ustalony zakres terytorialny
Ubezpieczenie zawarte na co najmniej roczne okresy
Wartość nowego pojazdu nabytego na terytorium RP potwierdzona fakturą zakupu nie ulega zmianie dla celów umowy ubezpieczenia w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.
Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Brak wyłączenia z tytułu wieku użytkownika pojazdu.
Zniesiony udział własny we wszystkich szkodach, brak potrąceń z tytułu amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji włącznie.
Serwisowy wariant likwidacji szkód
Jednorazowa forma płatności składki

Pełny zakres

Pakiet AC, OC, NW zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia, wariant warsztat, udział własny max. 500zł

Czy firma leasingowa pobiera dodatkową opłatę za ubezpieczenie indywidualne?

Tak, 200zł

Tak

Tak, 250zł

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 1.03.2023r.

Na przestrzeni lat zmieniła się dostępność leasingu dla firm, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności i szukają możliwości finansowania pojazdów. Okazuje się, że zarówno ING Lease (Polska) Sp.z o. o., jak i Millennium Leasing oferują leasing samochodu już od pierwszego dnia działalności. Jest to istotny krok w stronę początkujących przedsiębiorców, którzy w swoich sprawozdaniach finansowych nie wykazują jeszcze dochodów, a mimo to mogą skorzystać z finansowania w postaci leasingu.

Leasing samochodu – warunki, dokumenty

Jak twierdzą sami przedsiębiorcy – leasing jest atrakcyjnym źródłem finansowania aktywów między innymi dzięki minimalnej ilości formalności oraz prostym i elastycznym procedurom. Polskie firmy leasingowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowując oferty szyte na miarę, dopasowane do indywidualnych potrzeb i z pakietem indywidualnych usług.

Zapytaliśmy firmy leasingowe o warunki jakie musi spełnić leasingobiorca, o wymagane dokumenty oraz usługi dodatkowe, które może otrzymać klient wraz z zawarciem umowy leasingowej.

Wymagane dokumenty, wykluczenia i usługi dodatkowe związane z umową leasingu

Warunki

ING Lease (Polska)

Sp. z o. o.

Millennium Leasing

SGB Leasing

Wymagane dokumenty

Minimum formalności w programie ING Auto. Wymagamy złożenie krótkiego wniosku o leasing oraz załączenie zamówienia pojazdu

oświadczenie wnioskodawcy + oferta cenowa przedmiotu leasingu

Wniosek o zawarcie umowy leasingu + zgoda BIK

Wykluczenia dotyczące odrzucenia wniosku

Brak

Przedmiot nie starszy niż 10 lat wraz z okresem finansowania

Brak

Usługi dodatkowe w ramach zawartej umowy leasingu

Portal klienta: Za pośrednictwem Portalu Klienta można sprawdzić szczegóły umowy, stan rozliczeń, informacje o polisach ubezpieczeniowych, pobrać harmonogram i fakturę, a także złożyć wniosek dot. zmian w umowie lub przedmiotu leasingu. , e-faktura, atrakcyjne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego oraz GAP dla pojazdów, ING Likwidacja Szkód

eBOK, MilleFlota, ubezpieczenia GAP, ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie GAP, bezpłatny Portal Klienta

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 1.03.2023r.

Usługi dodatkowe – czy warto z nich korzystać?

W ofertach firm leasingowych znajduje się wiele usług dodatkowych. ING Lease (Polska) Sp. z o. o. oraz SGB Leasing w ramach umowy leasingowej dają klientom dostęp do Portalu Klienta, w którym klient może na bieżąco śledzić stan rozliczeń, sprawdzić szczegóły umowy, czy też złożyć wniosek dotyczący zmian w umowie. Firma Millennium Leasing natomiast w zakresie umowy leasingowej daje klientom możliwość korzystania z programu MilleFlota, który pozwala na wygodne i oszczędne serwisowanie pojazdów w serwisach w całej Polsce.

Decydując się na zawarcie umowy leasingowej można skorzystać z opcji dodatkowych takich jak np. atrakcyjne warunki ubezpieczenia GAP czy assistance. Należy jednak pamiętać, że w momencie skorzystania z dodatków, koszt finansowania rośnie wprost proporcjonalnie do ich liczby. Wzrost kosztów nie powinien być jednak powodem, dla którego zrezygnujemy z usług dodatkowych, gdyż mogą się one bardzo przydać w trakcie realizowania warunków umowy - każdą z nich należy więc dokładnie przemyśleć.

Źródło:
Małgorzata Majer
Małgorzata Majer
redaktor i social media manager w Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl, prowadzi oficjalne konto Bankier.pl na Instagramie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kilka lat spędziła w finansach, pracując dla największych instytucji leasingowych. Od zawsze interesowała się social mediami, aktywnie w nich działając, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Po pracy lubi relaks z dobrą książką. 

Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (35)

dodaj komentarz
ivankrakow
A dlaczego te stawki między różnymi trzema firmami są takie same? Czy te firmy mają te same biura, koszty, marże, czy pięknie wychodzi zmowa cenowa? Material dla UOKiK
next3
Wchodzenie w leasing w tym momencie, kiedy grozi nam kryzys to duże ryzyko. Nie zapominajmy też, że firmy leasingowe zarabiają najwięcej na tych klientach, którzy nie spłacają rat i muszą zwrócić przedmiot leasingu :-)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
gruking
Powinien byc dopisek "materiał partnera" albo lokowanie produktu.
ravauw
Chcialem sfinansować audi A5, sztuka z salonu, jak policzyłem różnicę między kredytem (jeszcze wtedy byly niskie stopy procentowe) a najmem długoterminowym z audi leasing czy jakoś tak, to się okazało, że to jest prawie 1 000 różnicy miesięcznie. A samochód stał fizycznie u dilera...nie musialbym na niego czekac
zenonn
Podaż ograniczona w wynajmie. Sprawdzam BMW 330i, 530i -brak
Inne marki, również niewiele modeli.
Lizing, kredyt dają na każde nowe auto
maur80
Szukać opinii w Internecie to jedno, ale pójść na konkretne rozmowy to zupełnie coś innego. Nic nie zastąpi fachowych konsultacji z firmą leasingową. Fachowcy z AutoEFL pomogli mi podjąć decyzję odnośnie do leasingu, dlatego myślę że warto się wybrać na spotkanie.
sylwia272
Ja postanowiłam nie brać auta w leasing tylko kupić, w Bawarii Motors Mini w Katowicach mieli tak dobre opcje finansowania że zdecydowałam się od razu. No i bardzo fajnie mi się nowym Cooperem jeździ, to solidne auto.

Powiązane: Porównaj i zyskaj: leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki