REKLAMA
WAŻNE

LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

2020-06-30 17:50
publikacja
2020-06-30 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2019, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki:

SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 41.000.000 głosów stanowiących 77,66 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 27,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 6.430.000 głosów stanowiących 12,18 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 4,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 10,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marcin Kubica Prezes Zarządu Marcin Kubica
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki