REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS S.A: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku

2021-07-09 16:48
publikacja
2021-07-09 16:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021 LK
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ") Spółki z dnia 9 lipca 2021 roku:

Ogólna liczba głosów na ZWZ: 864.800

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ:
1. Andrzej Kalita:
liczba akcji - 424.800
liczba głosów - 424.800
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 49,12 % głosów
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 36,61 % głosów

2. Lidia Kalita:
liczba akcji - 440.000
liczba głosów - 440.000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 50,88 % głosów
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 37,92 % głosówPodstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Andrzej Kalita Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki