REKLAMA

Konta firmowe: promocje i programy polecające - marzec 2017 r.

Katarzyna Rostkowska2017-03-22 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-22 06:00

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kont firmowych. Warto jednak przed dokonaniem wyboru zapoznać się z aktualnymi promocjami oferowanymi przez banki. Może się okazać, że na rachunku firmowym da się zarobić bądź otrzymać dodatkowe korzyści. 

Szeroka oferta kont firmowych skłania banki do konkurowania pod względem dodatkowych bonusów proponowanym przede wszystkim nowym klientom. Przedsiębiorca posiadający nowo otwarty rachunek firmowy może skorzystać z programów promocyjnych, rekomendacyjnych czy dodatkowych usług skierowanych dla użytkownika konta. Wciąż jednak na promocje dla klientów firmowych decydują się tylko nieliczne banki.

Jak banki wabią klientów firmowych?

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla czytelników zestawienie aktualnie obowiązujących na rynku promocji, z których w marcu mogą skorzystać posiadacze kont firmowych. Siedem banków oferuje bonusy pieniężne, cztery posiadają programy rekomendacyjne kont firmowych, natomiast dziesięć banków kusi programem dodatkowych usług.

Ile zarobisz na koncie firmowym?

W dalszym ciągu największy bonus pieniężny proponuje nowym klientom Alior Bank. W ramach promocji „1500 zł dla firm” klient, który wcześniej nie posiadał produktu dedykowanego przedsiębiorcom w Alior Banku, może otrzymać premię w łącznej wysokości 1500 zł. Wystarczy aktywne korzystanie z rachunku, aby co miesiąc został zasilony przez bank maksymalną kwotą 125 zł przez okres 12 miesięcy. Promocja „Premiowanie za bankowanie” w Idea Banku daje możliwość zarobienia 600 zł w ciągu roku. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na założenia rachunku Firma To Ja oraz będzie aktywnie korzystał z konta, może otrzymywać 50 zł comiesięcznej premii. Należy jednak pamiętać, że bonus naliczany jest na podstawie rodzaju oraz ilości transakcji wykonanych przez przedsiębiorcę w danym miesiącu, tj. zlecanie przelewów do ZUS-u/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes klient ma możliwość zyskania 1500 zł przez 12 m-cy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, należy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS-u/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto iKonto Biznes»

Idea Bank

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS-u/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto FIRMA TO JA»

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które:

- złożyły wniosek o przystanie do promocji;

- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS-u lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski

„200 zł za otwarcie Konta i przelew na ZUS”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy od 01.12.2015 r. do dnia 12.02.2017 r. nie posiadali konta w banku oraz spełnili poniższe warunki:

- zawarli umowę o Konto Direct dla firmy wraz z kartą debetową i bankowością elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza;

- przystąpili do udziału w promocji przez „Moje ING” po otrzymaniu umowy i aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej maksymalnie do dnia 15.06.2017 r.;

- opłacą składkę ZUS do dnia 15.06.2017 r.

Jeżeli warunki zostaną spełnione, premia zostanie przekazana na konto firmowe do dnia 30.06.2017 r. Promocja obowiązuje do 15.04.2017 r.

otwórz konto konto Direct dla firmy»

mBank

150 zł na start”  + "100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard".

Z promocji "150 zł na start", która jest organizowana wraz z Bankier.pl, mogą skorzystać osoby, które:

- zarejestrują się w promocji poprzez wypełnienie dedykowanego formularza na stronie zgarnij premie.pl;

- podpiszą umowę o mBiznes konto Standard w terminie miesiąca od momentu złożenia wniosku (nie później niż do 30.04.2017 r.);

- wykonają co najmniej jedną transakcję bezgotówkową lub przelew zewnętrzny w ciągu miesiąca od momentu otwarcia konta (nie później niż do 31.05.2017 r.);

- przekażą za pośrednictwem strony promocji numer rachunku otwartego w ramach promocji.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik promocji otrzyma zwrot od Bankier.pl w wysokości 150 zł. Dodatkowo jeśli spełni kolejny warunek, premię może powiększyć o kolejne 100 zł, wypłacane przez mBank:

- w okresie 30 dni od założenia rachunku wykona przelew do ZUS-u na kwotę min. 250 zł.

Uczestnicy promocji oprócz jednorazowego zwrotu mogą liczyć na 0 zł za prowadzenie rachunku przez 24 m-cy.

Promocja obowiązuje do dnia 31.03.2017 r.

otwórz mBiznes konto Standard»

Nest Bank

BIZnest Konto –paliwo dla Twojego biznesu”. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy na dzień przystąpienia do promocji nie posiadają rachunku firmowego w banku. Klient może otrzymać 300 zł na karcie podarunkowej Orlen pod warunkiem:

- złożenia wniosku o otwarcie BIZnest Konta za pośrednictwem dedykowanej strony promocji;

- w terminie do 30 dni od momentu otwarcia BIZnest Konta zaloguje się do bankowości elektronicznej;

- najpóźniej w następnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu otwarcia rachunku dokona płatności zaliczki podatku dochodowego do US oraz zapewni wpływy na nowo otwarte konto o łącznej wartości min. 1000 zł.

Spełnienie warunków gwarantuje otrzymanie jednorazowej premii w wysokości 150 zł. Kolejne 150 zł będzie wypłacane przez następne 3 miesiące (50 zł miesięcznie), pod warunkiem dokonywania w każdym z trzech miesięcy płatności zaliczki podatku dochodowego do US oraz zapewnienia wpływu na konto na poziomie min. 1000 zł. Klient nie może również w trakcie trwania promocji wycofać zgód marketingowych.

Promocja obowiązuje do 30.04.2017 r.

otwórz konto BIZnest »

Orange Finanse

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, zima 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

- opłacenia z Konta dla Firm faktury na rzecz Orange Polska SA;

- dokonania płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 20.04.2017r.

Plus Bank

"Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 40 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

- bonus w wysokości 20 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 4500-8499,99 zł;

- bonus w wysokości 40 zł w przypadku sumy transakcji na kwotę min. 8500 zł.

Uczestnicy promocji dotrzymują dodatkowe bonusy związane z przedłużeniem umowy oraz wysokością płaconego abonamentu:

- bonus w wysokości 30 zł przez 6 m-cy dla klientów, którzy zawarli nową lub przedłużyli umowę z Polkomtel od 01.03.2016r.

- bonus w wysokości 15 zł przez 12 m-cy dla klientów, którzy zawarli umowę o Rachunek Pakiet Miro Biznes do 28.02.2017r.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 14.03.2017 r.

Idea Bank podtrzymał również promocję dla posiadaczy Konta Branżowego - 10% zwrotu za zakupy kartą. Wystarczy w trakcie trwania promocji założyć rachunek firmowy, podpisać umowę o kartę płatniczą oraz umowę o korzystanie z bankowości internetowej. Dodatkowo klient, który chce skorzystać ze zwrotu w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty płatniczej, jest zobowiązany do wykonania raz w miesiącu przelewu do ZUS-u lub US oraz min. jednej transakcji bezgotówkowej.

Jednorazowy bonus przysługujący za otwarcie rachunku i wykonanie przelewu do ZUS-u klient może otrzymać w ING Banku Śląskim oraz mBanku. Jeśli do 15.04.2017 r. przedsiębiorca podpisze umowę o Konto Direct w ING Banku Śląskim wraz z umową o kartę płatniczą oraz bankowość internetową, a dodatkowo wykona przelew do ZUS-u, zostanie mu wypłacona jednorazowa premia w wysokości 200 zł. Na wypłatę bonusu o niższej wartości, bo 150 zł, przedsiębiorca może liczyć, zakładając mBiznes konto Standard w mBanku. Wysokość wypłaconej premii zostanie powiększona o kolejne 100 zł, jeśli spełni dodatkowy warunek, tj. w okresie 30 dni od założenia rachunku wykona przelew do ZUS-u na kwotę min. 250 zł. Inną formę promocji, również dla nowych klientów, wprowadził Nest Bank – „BIZnest Konto – paliwo dla Twojego biznesu”, czyli kartę podarunkową Orlen o wartości 300 zł. Przedsiębiorca, który spełni określone przez bank warunki (założy konto wraz z dostępem do bankowości internetowej, dokona płatności zaliczki na podatek dochodowy oraz zasili rachunek), otrzyma jednorazową premię w wysokości 150 zł. Kolejne 150 zł będzie wypłacane przez następne 3 miesiące (po 50 zł miesięcznie), pod warunkiem dokonywania w każdym z trzech miesięcy płatności zaliczki podatku dochodowego do US oraz zapewnienia wpływu na konto min. 1000 zł.

Orange Finanse do 20.04.2017 r. zachęca klientów do zakładania rachunku firmowego, oferując zwrot w wysokości 25 zł wypłacany przez 6 miesięcy na nowo otwarte konto. Plus Bank natomiast potrzymał akcję Bonus Plus dla Firm, w której przedsiębiorca posiadający umowę z Polkomtel może liczyć na obniżenie abonamentu do 40 zł miesięcznie. Jednak aby skorzystać z promocji, najpierw musi spełnić warunki dotyczące m.in. wysokości łącznej sumy przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych.

Zyskaj, polecając konto firmowe

W marcu zmniejszyła się liczba banków, które w swojej ofercie posiadają programy rekomendacyjne związane z kontami firmowymi. Zakończyła się akcja Banku Inteligo „Mam Inteligo” oraz program rekomendacyjny prowadzony przez Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH. W dalszym ciągu najwięcej, nawet 300 zł, może zarobić klient, który poleci rachunek firmowy w Crédit Agricole oraz mBanku. Aby skorzystać z maksymalnego bonusu w Crédit Agricole, rachunek otwarty z polecenia musi być aktywny przez co najmniej 6 miesięcy oraz dodatkowo jego posiadacz musi zaciągnąć kredyt bądź pożyczkę firmową. Przedsiębiorca, który otworzy rachunek firmowy z polecenia, nie płaci za jego prowadzenie oraz za wydaną kartę płatniczą przez pierwsze 3 miesiące. mBank natomiast wypłaca premię w wysokości 200 zł, dodatkowe 100 zł przyznawane jest, jeśli polecenie dotyczy rachunku firmowego z usługą mKsięgowość.  

Programy rekomendacyjne dotyczące kont firmowych

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Program rekomendacyjny. Klienci, którzy polecą rachunki firmowe banku, mogą otrzymać premię pieniężną odpowiednio w wysokości:

- 140 zł za każde konto iBiznes;

- 100 zł za każdy Rachunek Firmowy.

Aby polecający mógł otrzymać premię, odbiorca polecenia musi spełnić poniższe warunki:

- otworzyć rachunek w ciągu 30 dni od wysłania wniosku polecającego;

- dokonać wpłaty na konto w wysokości min. 500 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto iKonto Biznes»

Crédit Agricole

Polecaj konta firmowe w Credit Agricole. Bank zachęca klientów do wzięcia udziału w programie rekomendacyjnym. Można zyskać nawet 300 zł za skuteczne polecenie konta firmowego:

- 100 zł za otwarcie i aktywne używanie konta firmowego przez odbiorcę polecenia w każdym z trzech miesięcy od daty zawarcia umowy;

- 100 zł za aktywne używanie konta firmowego w każdym z sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy;

- 100 zł za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym konta firmowego, Pożyczki Biznes lub Kredytu Inwestycyjnego.

Aby przystąpić do programu, klient banku jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:

- posiadać konto Biznes;

- wyrazić zgody marketingowe;

- wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną;

- podać swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;

- wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji.

Firmowy Program Poleceń. W ramach programu rekomendacyjnego, przedsiębiorca, który otrzyma Kod Polecenia i otworzy rachunek firmowy nie płaci za jego prowadzenie oraz za kartę do konta przez pierwsze 3 miesiące.

Promocja obowiązuje do 30.04.2017 r.

mBank

„Polecam mBank”. Za polecenie konta firmowego klient może zarobić 200 zł. Jeśli natomiast poleci konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość, może otrzymać 300 zł za każde polecone konto. Warunkiem wypłaty premii jest:

- wykonanie przez nowego klienta w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku firmowego transakcji kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Łączna wartość premii miesięcznej wypłaconej osobie polecającej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeśli uczestnik programu skumuluje kwotę premii przewyższającą 760 zł, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 zł, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona z kolejną wypłatą.

Promocja obowiązuje do dnia 31.08.2017 r.

otwórz mBiznes konto Standard»

Nest Bank

Program Partnerski. Na poleceniu BIZnest Konta można zarobić 85 zł pod warunkiem:

- zawarcia umowy o prowadzenie rachunku za pomocą Programu Partnerskiego;

- zalogowanie do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej, w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta;

- aktywacja karty do rachunku w terminie 60 dni od jego otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto BIZnest»

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 14.03.2017 r.

Nieco mniej może zyskać klient rekomendujący rachunek iBiznes w Alior Banku – 140 zł oraz Rachunek Firmowy – 100 zł za polecenie. Warunkiem wypłaty premii jest zasilenie nowo otwartego konta kwotą min. 500 zł w ciągu 60 dni od jego otwarcia. Natomiast na 85 zł może liczyć uczestnik Programu Partnerskiego w Nest Banku.

Promocje, rabaty, usługi dodatkowe – wabikiem na firmy

Banki przygotowały również promocyjne pakiety bądź dodatkowe usługi, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w ramach posiadanego rachunku firmowego. Między innymi BGŻ BNP Paribas oraz PKO BP posiadają promocje terminali płatniczych POS, która zwalnia klientów z opłaty za ich najem odpowiednio przez 9 oraz 12 miesięcy. Dodatkowo PKO BP posiadaczom rachunku firmowego oferuje bezpłatne Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl przez 6 m-c od otwarcia rachunku. Również Idea Bank dla swoich klientów przygotował program do obsługi faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, może wystawiać dowolną liczbę faktur bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł netto przez 9 m-c;

- darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy

Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw, tj.:
- zatrudniać w firmie do 10 osób;
- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie.
Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania.

Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Deutsche Bank Polska

Kod rabatowy, podwyższone oprocentowanie i usługi księgowe. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyść:
-specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone aż do 1%;
- otrzymanie kodu rabatowego na wybrane usługi i produkty portali partnerskich, który jest waży 90 dni od momentu wydania.

Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje:

- fakturowanie;

- księgowość, kadry i płace;

- komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego);

- monitoring rozliczeń;

- telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe.
Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie ją do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapiszesz na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca możesz wystawić dowolną ilość faktur.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto FIRMA TO JA»                   otwórz konto ZYSKOWNE Biznes»

ING Bank Śląski

"Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:
- od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców;
- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe;
- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy .
Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto konto Direct dla firmy»

Oragne Finanse

Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3 000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, że płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Pekao Bank

Promocja „Otwórz rachunek firmowy na atrakcyjnych warunkach i odbierz powerbank”. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w okresie od 6.02.2017 r. do 31.05.2017 r.  Pierwszych 7000 Klientów, którzy w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podpiszą umowę o rachunek firmowy, bankowość internetową i kartę debetową oraz dokonają otrzymaną kartą co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej, otrzyma upominek w postaci urządzenia Powerbank o pojemności 3000mAh.

Promocja trwa do 31.08.2017 r.

Pakiet Dodatkowych Korzyści. Programem objęte są wszystkie karty płatnicze dostępne dla firm w ramach dowolnego Pakietu Mój Biznes. Płacąc kartą, przelewem lub przez telefon komórkowy klienci mogą skorzystać z rabatów i promocji w blisko 2000 punktach handlowo-usługowych i sklepach e-commerce.

Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich, m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.
Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP

Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 m-c od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia:

- wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego;

- kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku;

- korzystanie z biura rachunkowego.

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 m-c oraz nie korzystali wcześniej z terminali płatniczych eService. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł netto przez 12 m-c.

Powiadomienia sms. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 m-c mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień sms.

Promocje obowiązują do odwołania.

Toyota Bank

Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Promocje obowiązują do odwołania.

Volkswagen Bank

Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą na rabaty w wybranych sklepach partnerskich, m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.

Promocje obowiązują do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 14.03.2017 r.

Klientom, którzy zdecydują się na otwarcie konta dbNET Biznes, bank oferuje możliwość bezpłatnego korzystania z portalu faktura.deutschebank.pl przez 6 miesięcy. Natomiast City Handlowy proponuje przedsiębiorcom promocyjny pakiet medyczny Grupy LUX MED. Właściciel firmy może wybrać jeden z czterech wariantów opieki medycznej dla swoich pracowników pod warunkiem, że zatrudnia do 10 osób, a jego roczne obroty nie przekraczają 8 mln zł. W swojej ofercie posiada również usługę City Alerts polegającą na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klienci Deutsche Banku, którzy otworzą rachunek dbNET Biznes, otrzymają kod rabatowy przysługujący na wybrane usługi i produkty portali partnerskich. Podobną promocję przygotował Oragne Finanse – program rabatowy obejmujący ok. 3 000 punktów partnerskich, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe oraz Bank Pekao – pakiet dodatkowych korzyści obejmujący rabaty w blisko 2000 punktach handlowo-usługowych. Klienci, którzy po założeniu rachunku firmowego choć raz zalogują się do bankowości internetowej w ING Banku Śląskim, otrzymają w prezencie 100 wizytówek. Na upominek w postaci urządzenia powerbank o pojemności 3000mAh może liczyć 7000 pierwszych klientów, którzy w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podpiszą umowę o rachunek firmowy, bankowość internetową i kartę płatniczą oraz dokonają co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej.

Konta osobiste: promocje – marzec 2017 r.

Konta osobiste: promocje – marzec 2017 r.

Wśród ofert bankowych można już odczuć nadchodzącą wiosnę. Po kiepskich dla miłośników promocji miesiącach w marcu pojawiło się kilka atrakcyjnych ofert. Nowe promocje kont osobistych można znaleźć w Banku Millennium oraz Credit Agricole, a Bank Zachodni oraz ING Bank Śląski postanowiły poprawić swoje dotychczasowe propozycje.

Czytaj więcej...

Proponowane przez banki bonusy czy usługi dodatkowe mają na celu zachęcić klientów do założenia rachunku w danym banku. Należy jednak pamiętać, że nie ma nic za darmo. Aby skorzystać z promocji, klienci są zobowiązani do spełnienia licznych warunków, na co mają ściśle określony termin. Warto zatem zapoznać się z regulaminem poszczególnych akcji przed podjęciem decyzji o założeniu rachunku firmowego w wybranym banku.

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~ala
"Po raz kolejny przygotowaliśmy dla czytelników zestawienie aktualnie obowiązujących na rynku promocji, z których w marcu mogą skorzystać posiadacze kont firmowych."
Pani Katarzyno, nie posiadacze, tylko osoby, zakładające NOWE rachunki, a to jest spora różnica! Proszę o więcej
"Po raz kolejny przygotowaliśmy dla czytelników zestawienie aktualnie obowiązujących na rynku promocji, z których w marcu mogą skorzystać posiadacze kont firmowych."
Pani Katarzyno, nie posiadacze, tylko osoby, zakładające NOWE rachunki, a to jest spora różnica! Proszę o więcej rzetelności.
~Olo
I tak finalnie oddasz z nawiązką-łowienie leszczy :)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki