REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

2022-08-16 14:16
publikacja
2022-08-16 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. („Raport”).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., przewidzianym terminem publikacji Raportu był 18 sierpnia 2022 r.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. zostaje ustalony na 24 sierpnia 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2022, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2022-08-16 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki