REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3Q 2020r.

2020-11-25 16:11
publikacja
2020-11-25 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3Q 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2020r.

Raport ten zostanie opublikowany w dniu 30 listopada 2020 roku.

Pierwotna data publikacji ww. raportu, wskazana w harmonogramie przekazywania raportów okresowych tj. w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, to 27 listopada 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2020-11-25 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki