REKLAMA

KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, TFI oraz PTE

2021-12-09 15:20
publikacja
2021-12-09 15:20

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2022 roku - poinformowała Komisja w komunikacie.

KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, TFI oraz PTE
KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, TFI oraz PTE
fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE

W przypadku PTE Komisja dopuszcza wypłatę kwoty w wysokości nie wyższej niż 100 proc. zysku netto za 2021 r., jeśli powszechne towarzystwo emerytalne otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 lub 2 oraz w 2021 r. i w okresie od początku 2022 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez powszechne towarzystwo emerytalne ustawowych wymogów kapitałowych.

Ponadto, warunkiem jest - jak wskazała Komisja - według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość kapitałów własnych powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1 proc. wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo, a wartość płynnych aktywów powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1 proc. wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo.

Kwotę w wysokości wyższej niż 100 proc. zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić powszechne towarzystwa emerytalne spełniające powyższe kryteria, z tym że powinny otrzymać ostatnią ocenę końcową BION 1 (dobrą).

Dodatkowo, kwota wypłaty nie może powodować aby w 2022 r. wartość płynnych aktywów powszechnego towarzystwa emerytalnego, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła mniej niż 1,75 proc. wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo.

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Jak podał KNF, kwotę w wysokości nie wyższej niż 75 proc. zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które w 2021 roku oraz w okresie od początku 2022 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2021 rok nie naruszyły ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych i otrzymały ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2.

Dodatkowo, jak wynika ze stanowiska, KNF dopuszcza wypłatę na takim poziomie, jeśli podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150 proc. obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego, a podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5.

Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100 proc. zysku netto za 2021 r. mogą wypłacić TFI spełniające powyższe kryteria z zastrzeżeniem, że podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2.

Kwotę w wysokości powyżej 100 proc. zysku netto za 2021 r. uwzględniającą niewypłaconą część zysku netto mogą wypłacić TFI, które otrzymały ostatnią ocenę końcową BION 1, a podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2,5.

DOMY MAKLERSKIE

W zakresie polityki dywidendowej dla domów maklerskich w 2022 r. Komisja dopuszcza wypłatę w wysokości nie wyższej niż 75 proc. zysku netto za 2021 r. dla domów maklerskich, dla których na dzień 31 grudnia 2021 r. współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 75 proc., współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 112,5 proc., a współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 175 proc.

Ponadto, dany dom maklerski powinien otrzymać ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2 oraz w 2021 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2021 rok nie naruszyć przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100 proc. zysku netto za 2021 r. może wypłacić dom maklerski, który spełniał powyższe kryteria, z tym że kryteria dotyczące współczynników spełniał również na koniec 2 i 3 kwartału 2021 r.

Dla domów maklerskich podlegającym normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 marca 2021 r. KNF podał, że współczynnik kapitału podstawowego Tier I musiał wynieść co najmniej 6 proc., współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9 proc., a łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14 proc.

"Dla domów maklerskich niepodlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 marca 2021 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosił co najmniej 50 proc." - podano.

Kwotę w wysokości przekraczającej zysk netto za 2021 r. mogą wypłacić domy maklerskie, których dodatkowo ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1. Dla domów maklerskich, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 150 proc., współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 187,5 proc., a współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 250 proc. (PAP Biznes)

doa/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki