REKLAMA

JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

2022-06-01 22:06
publikacja
2022-06-01 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._O2T_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._O2T_Projekty_uchwal_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._O2T_Formularz_do_glosowania_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._O2T_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._O2T_Pelnomocnictwo_osoby_fizyczne_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._O2T_Pelnomocnictwo.osoby_prawne_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym /dalej: „Spółka”/ niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki /dalej „Walne Zgromadzenie”/ na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
1. O2T Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2021.pdf1. O2T Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. O2T Projekty uchwał ZWZA 2021.pdf2. O2T Projekty uchwał ZWZA 2021.pdf Projekty uchwał ZWZA
3. O2T Formularz do głosowania ZWZA 2021.pdf3. O2T Formularz do głosowania ZWZA 2021.pdf Formularz do głosowania ZWZA
4. O2T Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZA 2021.pdf4. O2T Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZA 2021.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji
5. O2T Pełnomocnictwo osoby fizyczne ZWZA 2021.pdf5. O2T Pełnomocnictwo osoby fizyczne ZWZA 2021.pdf Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
6. O2T Pełnomocnictwo.osoby prawne ZWZA 2021.pdf6. O2T Pełnomocnictwo.osoby prawne ZWZA 2021.pdf Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Radosław Sosnowski Prezes Zarządu Radosław Sosnowski
2022-06-01 Wojciech Ozimek Wiceprezes Zarządu Wojciech Ozimek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki