REKLAMA

Idea Bank liczy, że w kolejnych kw. wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy niż osiągnięty w II kw.

2020-09-24 11:38
publikacja
2020-09-24 11:38
fot. Jaap Arriens / ZUMA Press

Idea Bank, który przygotowuje nowy plan naprawy, liczy, że w kolejnych kwartałach wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy niż osiągnięty w II kwartale i ocenia, że ma pole do dalszej redukcji kosztów operacyjnych - poinformował prezes banku Jerzy Pruski.

Wynik odsetkowy w II kwartale 2020 roku wyniósł 113,3 mln zł, czyli spadł 29 proc. rdr.

"Najmocniejsze +uderzenie+ w wyniku decyzji RPP bank odnotował w II kwartale w wyniku odsetkowym i można śmiało powiedzieć, że liczymy na to, żeby był on istotnie lepszy w kolejnych miesiącach i kwartałach” – powiedział Pruski.

Odpisy w II kwartale 2020 roku wyniosły 72,3 mln zł, czyli były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej. Koszt ryzyka kredytowego wynosi 1,7 proc.

"Odpisy w II kwartale były o 10 mln zł niższe niż w I kwartale, ustabilizowały się o na poziomie, który na razie nie wykazuje istotnego wpływu recesji i pandemii na kształtowanie się rezerw w banku" - powiedział Pruski.

Prezes ocenił, że bank ma potencjał do dalszej redukcji kosztów operacyjnych.

"Wciąż mamy potencjał do dalszej redukcji kosztów, wynikający ze zmiany modelu biznesowego, ale również z przejściowych kosztów pandemii, które trochę zmniejszyły nam potencjał do dalszej redukcji kosztów, na który liczyliśmy, związany z rynkiem nieruchomości" - powiedział Pruski.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w II kwartale 2020 roku wyniósł 1 mln zł, a w I połowie 2020 roku wyniósł łącznie 2,7 mln zł.

"Wyniki I półrocza odbieramy z umiarkowaną satysfakcją, to nie jest cel naszych ambicji, ale biorąc pod uwagę kontekst realizacji tych wyników (...), bank przez II kwartał przeszedł dobrze" - powiedział Pruski.

Według wcześniejszych informacji, akcjonariusze banku zdecydować mają 20 października o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz LC Corp B.V. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawiadomił, że jako kurator nie będzie wnosił sprzeciwu do tej uchwały.

Bank planował wcześniej przeprowadzenie publicznej emisji akcji, ale uznał, że są "uzasadnione wątpliwości" co do możliwości przeprowadzenia i powodzenia".

"Decyzja o zawieszeniu oferty publicznej w takich warunkach jest całkowicie racjonalna i zastąpienie jej ofertą prywatną wydaje się wskazane" - powiedział Pruski.

Prezes poinformował, że łączna kwota uznanych wakacji kredytowych wynosi około 1 mld zł.

Pod koniec czerwca wskaźnik LCR osiągnął poziom 129,1 proc., a NFSR 140,2 proc.

Bank we wrześniu na krótko zaoferował 2,9 proc. na lokatach dla nowych środków, później oferta została jednak obniżona.

"Bank funkcjonuje w dość szczególnym otoczeniu, bank ma w pamięci [...] listopad 2018 roku i nauczeni tym doświadczeniem staramy się wyeliminować potencjalne ryzyka i działamy w niektórych sytuacjach prewencyjnie" - powiedział Pruski.

Bank podał w raporcie półrocznym, że jego rentowność może ulec zmniejszeniu w przypadku "mniejszej niż zakładano redukcji kosztów pozyskania depozytów, spowodowanej zaburzeniami płynnościowymi, wywołanymi m.in. czynnikami niezależnymi od banku, takimi jak niekorzystnie odbierane przez deponentów informacje medialne czy sprzeciwy wnoszone przez kuratora".

Wskaźnik TCR grupy Idea Banku pod koniec czerwca 2020 roku wynosił 0,86 proc. Był więc 9,64 proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 jest na poziomie 0,3 proc., jest więc 8,2 proc. poniżej wymogów. Przedstawiciele banku podali w czwartek, że przeprowadzenie emisji prywatnej w założonej skali podwyższy kapitały banku o 100 mln zł i wskaźnik TCR o ok. 1 punkt procentowy.

Bank podał w czwartek, że pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej i chce w połowie października przedstawić KNF nowy plan naprawy. W lipcu KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy banku i wezwała go do przedstawienia nowego planu w ciągu 3 miesięcy. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
orwellwieczniezywy
Cieszy ograniczenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Podoba mi się też pomysł z ograniczeniem wydatków reklamowych, szczególne mając na uwadze wysokie oprocentowanie na lokatach

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki