REKLAMA
PIT 2023

IPOPEMA SECURITIES S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki

2023-08-04 17:01
publikacja
2023-08-04 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_9_2023_rejestracja_zmian_statutu_Spolki_zalacznik_1_szczegoly_zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
rb_9_2023_rejestracja_zmian_statutu_Spolki_zalacznik_2_tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA SECURITIES S.A.
Temat
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 3 sierpnia 2023 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu wprowadzonych na podstawie uchwał nr 18 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023 r. („ZWZ”). Kwota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 299.378,30 złotych. Jednocześnie zmiany statutu szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu uwzględniający wskazane powyżej zmiany, który został ustalony przez ZWZ w uchwale nr 21, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu, jak również jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.ipopemasecurities.pl w zakładce Relacje inwestorskie \ Ład korporacyjny.
Załączniki
Plik Opis
rb 9_2023_rejestracja zmian statutu Spółki_załącznik 1_szczegóły zmian statutu.pdfrb 9_2023_rejestracja zmian statutu Spółki_załącznik 1_szczegóły zmian statutu.pdf
rb 9_2023_rejestracja zmian statutu Spółki_załącznik 2_tekst jednolity statutu.pdfrb 9_2023_rejestracja zmian statutu Spółki_załącznik 2_tekst jednolity statutu.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-04 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki