REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia

2021-09-24 15:00
publikacja
2021-09-24 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że podpisał w dniu 24 września br. z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowę generalną określającą warunki oraz zasady ubezpieczenia z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności.

Umowa została zawarta na okres 2 lat tj. od 25 września 2021 r. do 24 września 2023 r. i jest polisowana w okresach rocznych tj. pierwszy rok polisowy od 25.09.2021 do 24.09.2022, drugi rok polisowy od 25.09.2022 do 24.09.2023 na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych do tego rodzaju umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Zgodnie z umową ogólna suma ubezpieczenia (wartość ubezpieczonego mienia) wraz z podliczonymi limitami na kradzież w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wynosi: 308.206.635,45 zł zaś ogólna suma ubezpieczenia (wartość ubezpieczonego mienia) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (w tym limity na kradzież do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia) wynosi: 451.580,42 zł. Podstawowa suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wynosi 10.000.000 zł.

W skład zakresu ubezpieczenia objętego umową wchodzi również dodatkowa linia ubezpieczenia: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość (sum ubezpieczenia) umowy generalnej stanowiącą wartość wyższą niż 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-09-24 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki