REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki

2023-09-25 14:52
publikacja
2023-09-25 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, informuje, że dnia 25 września 2023 r. Spółka zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”) oraz partnerem biznesowym Inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Partner), aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w Spółkę („Umowa”).

Zgodnie z podpisanym aneksem został przedłużony termin na uzyskanie przez Inwestora oraz Partnera niezbędnych zgód Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 19 października 2023 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Marek Kaczmarek Prezes Zrządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki