REKLAMA
WAŻNE

INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zależną decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki

2020-09-18 14:31
publikacja
2020-09-18 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę zależną decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła decyzja wydana przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w sprawie określenia dla spółki zależnej Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp.K. („Spółka”) przybliżonej kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od 1 listopada 2015 r. do 30 września 2016 r. oraz o dokonaniu zabezpieczenia na majątku Spółki tytułem tych zobowiązań podatkowych („Decyzja o zabezpieczeniu”). Decyzja o zabezpieczeniu została wydana w związku z trwającym postępowaniem kontrolnym, o którym Emitent informował w raportach okresowych. Decyzja o zabezpieczeniu została wydana w postępowaniu wszczętym 8 listopada 2016 roku, w którym Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała jeszcze protokołu z badania ksiąg podatkowych.
Kwota zobowiązania podatkowego objęta Decyzją o zabezpieczeniu wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wydania decyzji wynosi 82,8 mln zł. Z treści Decyzji o zabezpieczeniu Spółka powzięła informację, że powodem określenia zobowiązania podatkowego jest wystąpienie nieprawidłowości w rozliczeniach podmiotów trzecich, występujących na wcześniejszych etapach obrotu.
Od otrzymanej Decyzji o zabezpieczeniu służy Spółce prawo złożenia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, które Spółka złoży stosownie do przepisów obowiązujących w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki