REKLAMA

INNO GENE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji

2021-07-13 17:13
publikacja
2021-07-13 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
powiadomienie_o_transakcji_Jacek_Wojciechowicz_-_Inno-Gene-12.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta dotyczące zmiany posiadanego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje,
że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 lipca 2021 r.
sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki INNO-GENE S.A.
przez Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Jacka Wojciechowicza.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba: w dniu 12 lipca 2021 r.
dokonała nabycia 4.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki INNO-GENE
S.A. z siedzibą w Poznaniu, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w
wysokości 10,23 zł za jedną akcję.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wyniosła 2.344.379 akcji (co
stanowiło 41,12 % udziału w głosach spółki), natomiast obecnie Pan Jacek
Wojciechowicz posiada 2.348.379 akcji Emitenta, stanowiących 41,19% w
ogólnej liczbie głosów Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na
rynku regulowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do
niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
powiadomienie_o_transakcji_Jacek_Wojciechowicz_-_Inno-Gene-12.pdfpowiadomienie_o_transakcji_Jacek_Wojciechowicz_-_Inno-Gene-12.pdf tresc zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki