REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2019-12-16 18:13
publikacja
2019-12-16 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spółka komandytowa (dalej Fundusz) tj. spółki zależnej od Emitenta na którym wspólnicy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania spółki Impera Seed Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Kapitałowy spółka komandytowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki oraz uchwałę w przedmiocie przyjęcia jednomyślnego układu w sprawie, innego niż likwidacja, sposobu zakończenia bytu prawnego Funduszu. W uchwałach wskazano m.in., że za ewentualne zobowiązania Funduszu będzie odpowiedzialna spółka Impera Seed Fund Sp. z o.o. dotychczasowy komplementariusz Funduszu. W związku ze zwrotem części wkładu na rzecz Emitenta i zmniejszeniem udziału kapitałowego Emitenta w Funduszu, o którym to Emitent informował w dniu 6 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 30/2019, Fundusz nie posiadał w dniu podjęcia niniejszych uchwał żadnego istotnego majątku.
W konsekwencji podjętych uchwał zostanie złożony wniosek o wykreślenie Funduszu z rejestru przedsiębiorców.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-16 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-12-16 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki