REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.

2020-09-30 16:50
publikacja
2020-09-30 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital ASI S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta w dniu 29 września 2020 roku. Korekta wynika z omyłki pisarskiej i pominięcia wskazania roku w pozycji nagłówka tabeli z wybranymi danymi finansowymi raportu okresowego dotyczącej półrocza 2019r. W związku z powyższym, Emitent wprowadził w nagłówku brakujący rok 2019 . W załączeniu Emitent przekazuje tabelę z uzupełnionym o brakującą informację nagłówkiem.
Jednocześnie błędnie wskazano w formularzu raportu Panią Dorotę Kawkę jako osobę reprezentującą Emitenta przy sporządzaniu przedmiotwego sprawozdania.
Pozostałe dane i dokumenty zamieszczone w raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawa § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Tabela wybrane dane finansowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-09-30 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki