REKLAMA

IDM SA: Cofnięcie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji

2021-12-23 17:48
publikacja
2021-12-23 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Cofnięcie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA), stosownie do treści § 5 pkt. 4) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w odniesieniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmioce cofnięcia delegowania Pana Andrzeja Łaszkiewicza do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu IDM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-23 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki