REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 r. oraz wybrane dane za październik 2021r. spółek zależnych

2021-11-02 10:03
publikacja
2021-11-02 10:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
Hub.Tech S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 r. oraz wybrane dane za październik 2021r. spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółek zależnych podlegających konsolidacji, obejmujące przychody i zysk netto za III kwartały 2021 r.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedstawione dane finansowe nie uwzględniają wyłączeń konsolidacyjnych, które zostaną dokonane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r. Ostateczne wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. i narastająco za III kwartały 2021 r. Emitenta oraz jego grupy kapitałowej zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w dniu 15 listopada 2021 r.
1) Boruta- Zachem Kolor Sp. z o.o. osiągnęła narastająca w pierwszych trzech kwartałach 2021r. przychody ze sprzedaży: 17,036 mln PLN oraz zysk netto: 2,105 mln PLN
2) Inventionbio S.A. osiągnęła narastająca w pierwszych trzech kwartałach 2021r. przychody ze sprzedaży: 41,087 mln PLN oraz zysk netto: 10,461 mln PLN
3) Onlybio.life S.A. osiągnęła narastająca w pierwszych trzech kwartałach 2021r. przychody ze sprzedaży: 55,311 mln PLN oraz zysk netto 6,085 mln PLN
4) Stars.Space S.A. osiągnęła narastająca w pierwszych trzech kwartałach 2021r. przychody ze sprzedaży: 1,021 mln PLN oraz zysk netto 0,044 mln PLN

Jednocześnie emitent podaje do wiadomości informację, że przychody ze sprzedaży w miesiącu październiku 2021r. Spółki Onlybio.life S.A. wyniosły 10, 001 Mln PLN
Informację tą Spółka podaje, ze względu na to, że są to największe miesięczne przychody w historii Spółki Onlybio.life S.A.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych Emitenta oraz skonsolidowany raport finansowy Grupy Emitenta za III kwartał 2021r. oraz narastająco za III kwartały 2021r. są w trakcie przygotowywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Artur Bielski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki