0,4640 zł
2,09% 0,0095 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Komunikaty spółki - HUBTECH

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 lipca 2022 r.
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki zależnej
Korekta raportu kwartalnego nr 2/2022 za IV kwartał 2021 roku
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Wstępne szacunkowe wyniki sprzedażowe Onlybio.life S.A., za IV kwartał 2021 r.
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.