0,3900 zł
-1,02% -0,0040 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Akcjonariat - HUBTECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 182 321 170,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 467 490 180 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 282 458 674
Liczba głosów na WZA: 467 490 180 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,42%
Kapitał akcyjny: 46 749 018,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 282 458 674
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Richfield Equity Investments SCSp 204 834 164 (43,81%) 204 834 164 (43,81%) 2023-01-30 -
Bogusz Piotr ZWZ 53 600 000 (11,46%) 53 600 000 (11,46%) 2022-07-04 -
Łukaszewicz Marcin 24 024 510 (5,13%) 24 024 510 (5,13%) 2021-03-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Boruta-Zachem Kolor sp. z o.o. na Boruta-Zachem SA 2013-08-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-05
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2013-08-27 139 575 150
13 957 515,00
0,10 0,10 139 575 150
13 957 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-11
2013-11-05
seria B - prawo poboru 3:1 2015-04-10 21 791 326
4 358 265,20
0,10 0,20 161 366 476
16 136 647,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-01-20 78 208 674
15 641 734,80
0,10 0,20 239 575 150
23 957 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-25
seria D - subskrypcja prywatna 2019-03-07 25 000 000
5 000 000,00
0,10 0,20 264 575 150
26 457 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-11
seria E - prawo poboru 5:1 2019-06-28 52 915 030
10 583 006,00
0,10 0,20 317 490 180
31 749 018,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-10
seria F - subskrypcja prywatna 2020-07-30 150 000 000
37 500 000,00
0,10 0,25 467 490 180
46 749 018,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-23
zmiana firmy z Boruta-Zachem SA na Hub.Tech SA 2020-10-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Scotts Enterprises Limited 0 0 0 0 2023-01-30
Midorana Investments Ltd. 23 363 502 (-17 591 528) 4,99 (-12,10) 23 363 502 (-17 591 528) 4,99 (-12,10) 2021-07-20
Joyfix Ltd. 0 (-204 834 164) 0,00 (-43,81) 0 (-204 834 164) 0,00 (-43,81) 2021-07-20
Łukaszewicz Marcin 24 024 510 5,13 24 024 510 5,13 2021-03-01
Joyfix Ltd. 204 834 164 (126 625 490) 43,81 (19,18) 204 834 164 (126 625 490) 43,81 (19,18) 2021-02-26
Bogusz Piotr 50 000 000 10,69 50 000 000 10,69 2021-02-23
Bogusz Piotr 50 000 000 (-5 000 000) 10,69 (-6,63) 50 000 000 (-5 000 000) 10,69 (-6,63) 2021-02-23
Joyfix Ltd. 78 208 674 24,63 (7,91) 78 208 674 24,63 (7,91) 2020-10-13
Joyfix Ltd. 78 208 674 (-48 869 637) 16,72 (-23,30) 78 208 674 (-48 869 637) 16,72 (-23,30) 2020-10-13
Bogusz Piotr ZWZ 55 000 000 17,32 (5,56) 55 000 000 17,32 (5,56) 2020-07-30
Bogusz Piotr ZWZ 55 000 000 (10 845 243) 11,76 (-2,14) 55 000 000 (10 845 243) 11,76 (-2,14) 2020-07-30
Joyfix Ltd. 127 078 311 (7 914 607) 40,02 (2,49) 127 078 311 (7 914 607) 40,02 (2,49) 2020-07-22
Joyfix Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Inventionmed SA 119 163 704 (40 955 030) 37,53 (7,97) 119 163 704 (40 955 030) 37,53 (7,97) 2019-10-10
Joyfix Ltd. w porozumieniu 78 208 674 29,56 (4,93) 78 208 674 29,56 (4,93) 2019-06-14
Joyfix Ltd. w porozumieniu 78 208 674 24,63 (-8,01) 78 208 674 24,63 (-8,01) 2019-06-14
Joyfix Ltd. w porozumieniu 78 208 674 (-997 749) 32,64 (-0,42) 78 208 674 (-997 749) 32,64 (-0,42) 2019-06-14
Bogusz Piotr 44 154 757 13,90 (-2,78) 44 154 757 13,90 (-2,78) 2019-06-11
Bogusz Piotr 44 154 757 (14 187 213) 16,68 (4,18) 44 154 757 (14 187 213) 16,68 (4,18) 2019-06-11
Bogusz Piotr 29 967 544 (-14 187 213) 12,50 (-5,93) 29 967 544 (-14 187 213) 12,50 (-5,93) 2019-04-12
Bogusz Piotr 44 154 757 (21 154 757) 18,43 (8,83) 44 154 757 (21 154 757) 18,43 (8,83) 2019-04-12
Max Welt Holdings LP 10 000 000 (-6 200 000) 4,17 (-2,59) 10 000 000 (-6 200 000) 4,17 (-2,59) 2019-03-12
Bogusz Piotr NWZ 23 000 000 (11 000 000) 9,60 (4,60) 23 000 000 (11 000 000) 9,60 (4,60) 2019-03-07
Max Welt Holdings Ltd. 0 (-16 160 799) 0,00 (-6,74) 0 (-16 160 799) 0,00 (-6,74) 2018-12-28
Max Welt Holdings LP 16 200 000 6,76 16 200 000 6,76 2018-12-28
Bogusz Piotr 12 000 000 5,00 12 000 000 5,00 2018-09-26
Midorana Investments Ltd. w porozumieniu 40 955 030 17,09 (1,62) 40 955 030 17,09 (1,62) 2018-09-19
Midorana Investments Ltd. w porozumieniu 40 955 030 15,47 (2,58) 40 955 030 15,47 (2,58) 2018-09-19
Midorana Investments Ltd. 40 955 030 12,89 (4,13) 40 955 030 12,89 (4,13) 2018-09-19
Midorana Investments Ltd. 40 955 030 (-78 208 794) 8,76 (-40,97) 40 955 030 (-78 208 794) 8,76 (-40,97) 2018-09-19
Joyfix Ltd. w porozumieniu 79 206 423 33,06 79 206 423 33,06 2018-09-19
Futeresky Finance Ltd. 0 (-12 000 000) 0,00 (-5,00) 0 (-12 000 000) 0,00 (-5,00) 2018-09-19
Max Welt Holdings Ltd. 16 160 799 (11 324 153) 6,74 (4,73) 16 160 799 (11 324 153) 6,74 (4,73) 2017-12-20
Franasik Jacek 0 (-16 136 646) 0,00 (-6,73) 0 (-16 136 646) 0,00 (-6,73) 2017-12-20
Futeresky Finance Ltd. 12 000 000 5,00 12 000 000 5,00 2017-05-09
Franasik Jacek 16 136 646 6,73 16 136 646 6,73 2016-12-14
Max Welt Holdings Ltd. 4 836 646 (-3 232 963) 2,01 (-2,99) 4 836 646 (-3 232 963) 2,01 (-2,99) 2016-12-13
Midorana Investments Ltd. 119 163 824 (78 208 674) 49,73 (24,35) 119 163 824 (78 208 674) 49,73 (24,35) 2016-05-25
01Cyberaton Proenergy SA 8 063 854 (-7 910 655) 4,99 (-4,90) 8 063 854 (-7 910 655) 4,99 (-4,90) 2015-11-25
Zoukuma Ltd. 7 198 377 (-6 751 623) 4,46 (-4,18) 7 198 377 (-6 751 623) 4,46 (-4,18) 2015-11-09
Zoukuma Ltd. 13 950 000 (-15 974 509) 8,64 (-9,90) 13 950 000 (-15 974 509) 8,64 (-9,90) 2015-09-16
01Cyberaton Proenergy SA 15 974 509 9,89 15 974 509 9,89 2015-09-16
Max Welt Holdings Ltd. 8 069 609 5,00 (1,64) 8 069 609 5,00 (1,64) 2015-08-28
Max Welt Holdings Ltd. 8 069 609 3,36 8 069 609 3,36 2015-08-28
Zoukuma Ltd. 29 924 509 (15 974 509) 18,54 (9,90) 29 924 509 (15 974 509) 18,54 (9,90) 2015-07-02
Pangeatec LLC 0 (-15 689 461) 0,00 (-9,72) 0 (-15 689 461) 0,00 (-9,72) 2015-07-02
Zoukuma Ltd. 13 950 000 (-285 048) 8,64 (-1,55) 13 950 000 (-285 048) 8,64 (-1,55) 2015-06-24
Pangeatec LLC 15 689 461 (-335 454) 9,72 (-1,76) 15 689 461 (-335 454) 9,72 (-1,76) 2015-06-24
Acoustic Protection Solutions LLC 6 080 000 (-7 870 000) 4,35 (-5,64) 6 080 000 (-7 870 000) 4,35 (-5,64) 2015-04-08
Tonbo Investments Ltd. 5 306 554 (-8 643 596) 3,80 (-6,19) 5 306 554 (-8 643 596) 3,80 (-6,19) 2015-02-25
Tonbo Investments Ltd. 13 950 150 9,99 13 950 150 9,99 2015-02-09
Pangeatec LLC 16 024 915 11,48 (1,55) 16 024 915 11,48 (1,55) 2015-02-09
Pangeatec LLC 16 024 915 9,93 16 024 915 9,93 2015-02-09
Acoustic Protection Solutions LLC 13 950 000 9,99 13 950 000 9,99 2015-02-09
Zoukuma Ltd. 14 235 048 10,19 (1,37) 14 235 048 10,19 (1,37) 2015-02-05
Zoukuma Ltd. 14 235 048 8,82 14 235 048 8,82 2015-02-05
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 25,38 (8,29) 40 955 150 25,38 (8,29) 2015-02-05
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 17,09 (-12,25) 40 955 150 17,09 (-12,25) 2015-02-05
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 (-69 600 000) 29,34 (-49,86) 40 955 150 (-69 600 000) 29,34 (-49,86) 2015-02-05
Altus SA 6 978 460 (-21 540) 4,99 (-0,02) 6 978 460 (-21 540) 4,99 (-0,02) 2015-01-16
Altus SA 7 000 000 5,01 7 000 000 5,01 2014-10-09
Midorana Investments Ltd. 110 555 150 (-7 000 000) 79,20 (-5,02) 110 555 150 (-7 000 000) 79,20 (-5,02) 2014-09-09
Midorana Investments Ltd. 117 555 150 84,22 117 555 150 84,22 2014-06-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-26 Prawo poboru 5:1
2015-04-23 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.