REKLAMA

Historyczny szczyt NATO. "Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla świata"

2022-06-29 14:56, akt.2022-06-29 16:10
publikacja
2022-06-29 14:56
aktualizacja
2022-06-29 16:10
Historyczny szczyt NATO. "Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla świata"
Historyczny szczyt NATO. "Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla świata"
/ Reuters

Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim - uznali w opublikowanej w środę deklaracji końcowej szczytu NATO w Madrycie przywódcy państw Sojuszu. Zdecydowali o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa.

"My, szefowie państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego, zebraliśmy się w Madrycie, gdy wojna powróciła na kontynent europejski. Znajdujemy się w krytycznym momencie dla naszego bezpieczeństwa oraz międzynarodowego pokoju i stabilności. Stoimy razem w jedności i solidarności oraz potwierdzamy trwałą więź transatlantycką między naszymi narodami. NATO jest sojuszem obronnym i nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa. NATO pozostaje fundamentem naszej obrony zbiorowej i podstawowym forum konsultacji i decyzji dotyczących bezpieczeństwa między Sojusznikami. Nasze zobowiązanie do przestrzegania Traktatu Waszyngtońskiego, w tym art. 5, jest niepodważalne" - zadeklarowali zebrani w hiszpańskiej stolicy przywódcy.

"W najostrzejszych słowach potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę. Poważnie podważa ona bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Przerażające okrucieństwo Rosji spowodowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające kobiety i dzieci. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę" - ocenili uczestnicy szczytu.

Podkreślili, że ich zdaniem Rosja celowo zaostrzyła również kryzys żywnościowy i energetyczny, dotykający miliardy ludzi na całym świecie, w tym poprzez swoje działania wojskowe.

"Sojusznicy ściśle współpracują, aby wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz umożliwienia eksportu ukraińskiego zboża i złagodzenia światowego kryzysu żywnościowego. Będziemy nadal przeciwstawiać się kłamstwom Rosji i odrzucać jej nieodpowiedzialną retorykę. Rosja musi natychmiast przerwać tę wojnę i wycofać się z Ukrainy. Białoruś musi zakończyć swój współudział w tej wojnie" - wezwali natowscy liderzy.

Ocenili, że Sojusz stoi wobec wyraźnych zagrożeń ze wszystkich kierunków strategicznych.

"Federacja Rosyjska jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Terroryzm, we wszystkich swoich formach i przejawach, nadal stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych społeczeństw oraz międzynarodowej stabilności i dobrobytu" - czytamy w dokumencie uzgodnionym przez przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Sojusznicy z determinacją i solidarnością będą nadal przeciwstawiać się rosyjskim zagrożeniom i reagować na wrogie działania oraz zwalczać terroryzm w sposób zgodny z prawem międzynarodowym. Stoimy w obliczu zagrożeń cybernetycznych, kosmicznych, hybrydowych i innych asymetrycznych, a także wrogiego wykorzystywania nowych i przełomowych technologii. Mamy do czynienia z systemową rywalizacją ze strony tych - włączając w to Chińską Republikę Ludową - którzy rzucają wyzwanie naszym interesom, bezpieczeństwu i wartościom oraz dążą do podważenia ładu międzynarodowego opartego na zasadach. Niestabilność poza naszymi granicami również przyczynia się do nielegalnej migracji i handlu ludźmi" - czytamy w deklaracji.

W związku z tym, przywódcy przyjęli nową koncepcję strategiczną, która "opisuje środowisko bezpieczeństwa, przed jakim stoi Sojusz, potwierdza nasze wartości i określa kluczowy cel NATO".

"Dalej określa trzy podstawowe zadania NATO: odstraszanie i obronę, zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzysowe, kooperacyjne bezpieczeństwo. W nadchodzących latach będzie kierować naszą pracą w duchu transatlantyckiej solidarności" - zapowiedzieli.

"Będziemy nadal wzmacniać polityczne i praktyczne wsparcie dla naszego bliskiego partnera Ukrainy, która wciąż broni swojej suwerenności i integralności terytorialnej przed rosyjską agresją. Wspólnie z Ukrainą zdecydowaliśmy się na wzmocniony pakiet wsparcia. Przyspieszy to dostawy nieśmiercionośnego sprzętu obronnego, poprawi cyberobronę i odporność Ukrainy oraz wesprze modernizację jej sektora obronnego w okresie transformacji w celu wzmocnienia długoterminowej interoperacyjności. W dłuższej perspektywie będziemy pomagać Ukrainie, wspierać jej wysiłki na jej drodze powojennej odbudowy i reform" - oświadczyli liderzy NATO w Madrycie, wyrażając solidarność "z rządem i narodem Ukrainy w ich heroicznej obronie swojego kraju".

"NATO będzie nadal chronić naszą ludność i każdego centymetra terytorium Sojuszu. (...) Sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia dodatkowych, solidnych, gotowych do walki sił na naszej wschodniej flance, które w razie potrzeby zostaną przeskalowane z istniejących grup bojowych do jednostek wielkości brygady" - czytamy w deklaracji końcowej szczytu.

Sojusz wzmocni też swoje bezpieczeństwo energetyczne.

"Zapewnimy naszym siłom zbrojnym niezawodne dostawy energii. Przyspieszymy naszą adaptację we wszystkich dziedzinach, zwiększając naszą odporność na zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe oraz wzmacniając naszą interoperacyjność. Będziemy wykorzystywać nasze instrumenty polityczne i wojskowe w sposób zintegrowany. Zatwierdziliśmy nową politykę obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej. Znacznie wzmocnimy naszą cyberobronę poprzez rozbudowę współpracy cywilno-wojskowej. Poszerzymy również współpracę z przemysłem. Sojusznicy postanowili, na zasadzie dobrowolności i przy wykorzystaniu zasobów krajowych, zbudować i wykorzystać wirtualny potencjał szybkiego reagowania w cyberprzestrzeni w celu reagowania na znaczące wrogie działania cybernetyczne" - ustalił szczyt w Madrycie.

Na spotkanie w hiszpańskiej stolicy przybyli też przedstawiciele państw i organizacji, które nie są członkami Sojuszu: Australii, Finlandii, Gruzji, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Szwecji i Ukrainy, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Biorąc pod uwagę nasz bezprecedensowy poziom współpracy z Unią Europejską, będziemy nadal wzmacniać nasze partnerstwo strategiczne w duchu pełnej wzajemnej otwartości, przejrzystości, komplementarności i poszanowania różnych mandatów organizacji, autonomii decyzyjnej i integralności instytucjonalnej i zgodnie z ustaleniami obu organizacji. Nasza wspólna determinacja w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą podkreśla siłę tego wyjątkowego i niezbędnego partnerstwa" - ocenili przywódcy.

"W świetle zmienionego środowiska bezpieczeństwa w Europie zdecydowaliśmy się na nowe środki w celu zwiększenia politycznego i praktycznego wsparcia dla partnerów, w tym Bośni i Hercegowiny, Gruzji oraz Mołdawii. Będziemy z nimi współpracować, aby budować ich spójność i odporność, rozwijać zdolności i podtrzymywać ich polityczną niezależność" - zadeklarowali liderzy.

"Potwierdzamy nasze zaangażowanie w politykę otwartych drzwi NATO. Dziś postanowiliśmy zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w NATO i zgodziliśmy się na podpisanie protokołów akcesyjnych. W każdym przystąpieniu do Sojuszu niezwykle ważne jest, aby uzasadnione obawy wszystkich członków Sojuszu dotyczące bezpieczeństwa zostały odpowiednio uwzględnione. Z zadowoleniem przyjmujemy zawarcie w tym celu trójstronnego memorandum między Turcją, Finlandią i Szwecją" - dodali przywódcy Sojuszu.

Z zadowoleniem przyjęli także znaczny postęp w wydatkach sojuszniczych na obronę od 2014 roku.

Stoltenberg: Ukraina może liczyć na pomoc NATO tak długo, jak będzie potrzebna  

Ukraina może liczyć na pomoc NATO tak długo, jak będzie ona potrzebna; Sojusz musi współpracować bliżej z partnerami, którzy podzielają poglądy państw członkowskich NATO - powiedział w środę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej na szczycie NATO w Madrycie.

"Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, ale też o nasze wartości i nasze bezpieczeństwo. Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane" - podkreślił Stoltenberg.

Dodał, że na szczycie postanowiono przeznaczyć kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy, który obejmuje między innymi bezpieczne łącza komunikacyjne, paliwo, ekwipunek medyczny, sprzęt do wykrywania min i "setki systemów antydronowych".

Przywódcy NATO podjęli historyczną decyzję o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do Sojuszu. Decyzja o zaproszeniu tych krajów dowodzi, że "drzwi (NATO) pozostają otwarte" - oznajmił Stoltenberg.

Decyzja o akcesji państw nordyckich musi zostać jeszcze ratyfikowana przez poszczególne państwa Sojuszu - wyjaśnił. Dodał jednak, że jest "absolutnie pewny", że Finlandia i Szwecja zostaną członkami NATO w ciągu kilku miesięcy.

Sojusznicy uzgodnili też, że należy zwiększyć finansowanie NATO - oświadczył Stoltenberg.

Przyjęta na szczycie nowa koncepcja strategiczna Sojuszu jest reakcją na pogarszające się relacje z Rosją. Koncepcja ta po raz pierwszy odnosi się również do Chin. 

Soloch: NATO przyjęło nową Koncepcję Strategiczną; główne polskie oczekiwania zostały spełnione

Przywódcy NATO przyjęli nową Koncepcję Strategiczną oraz pozostałe dokumenty; wszystkie główne polskie oczekiwania zostały spełnione - podkreślił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Właśnie zakończyła się pierwsza, najważniejsza sesja na Szczycie NATO. Przywódcy przyjęli nową Koncepcję Strategiczną oraz pozostałe dokumenty. Wszystkie główne polskie oczekiwania zostały spełnione" - napisał w środę Soloch na Twitterze.

W nowej Koncepcji Strategicznej zapisano, że "agresywna wojna Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie zburzyła pokój i poważnie wpłynęła na środowisko bezpieczeństwa". "Brutalna i bezprawna inwazja, powtarzające się okrucieństwa, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przyniosły niewypowiedziane cierpienia i zniszczenia" - głosi dokument.

W Koncepcji Strategicznej podkreślono także, że silna, niepodległa Ukraina jest kluczowa dla stabilności obszaru euroatlantyckiego.

"Jak długo istnieje broń jądrowa, NATO pozostaje sojuszem nuklearnym" - stwierdza koncepcja, potwierdzając, że "fundamentalnym celem zdolności nuklearnych" Sojuszu jest zachowanie pokoju i odstraszanie.

Koncepcja potwierdza, że głównym celem NATO jest "zapewnienie wspólnej obrony, opartej na podejściu 360 stopni". Jako główne zadania Sojuszu wskazuje odstraszanie i obronę, zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi oraz wspólne bezpieczeństwo.

Szef MSZ Ukrainy: Z zadowoleniem przyjmujemy jasne stanowisko NATO wobec Rosji

Ukraina pochwala nowe stanowisko Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Rosji - oświadczył w środę szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. "Dzisiaj w Madrycie NATO dowiodło, że może podejmować trudne, ale fundamentalnie ważne decyzje. Przyjmujemy z zadowoleniem jego jasne stanowisko wobec Rosji - napisał na Twitterze.

Kułeba, który komentował ustalenia szczytu Sojuszu w Madrycie, oznajmił, że Ukraina pochwala też "akcesję Finlandii i Szwecji" do NATO.

"Równie stanowcze i zdecydowane stanowisko wobec Ukrainy pomoże chronić bezpieczeństwo i stabilność" wspólnoty euroatlantyckiej - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

fit/ ap/

arch.

Źródło:PAP
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (25)

dodaj komentarz
darius19
Rosja to kraj bandycki. Kazda zlotowka wydana na obrone, NATO, wsparcie UA - to mniej zabitych/rannych polskich zolnierzy i iles mniej zniszczen w razie agresji Rosji. No i wieksza szansa na powstrzymanie Rosji. Putler respektuje tylko sile
wojtekgres
Rosjanie w 89 roku dokonali dobrowolnego zrzeczenia sie kontroli nad ogromnym obszarem. Mimo ogromnej przewagi militarnej. Za co Gorbaczow otrzymal nagrode Nobla. Co zrobila Polska po tym, gdy uzyskala od Rosjan dar Niepodleglosci?
tecdswv4t
Ciekawe kto z Polaków zrobił taki szurnięty naród, i wmówił, że Rosjanie już siedzą za miedzą i zaraz wejdą do Polski? No kto ? Przecież więcej powinniśmy się bać Niemców, którzy rozpoczęli te kaźnie narodów, dając tym samym przyzwolenie Rosji. Ale my jak porąbani plujemy na Rosję, a przyjaźnimy się z pokoleniem katów z Niemiec,Ciekawe kto z Polaków zrobił taki szurnięty naród, i wmówił, że Rosjanie już siedzą za miedzą i zaraz wejdą do Polski? No kto ? Przecież więcej powinniśmy się bać Niemców, którzy rozpoczęli te kaźnie narodów, dając tym samym przyzwolenie Rosji. Ale my jak porąbani plujemy na Rosję, a przyjaźnimy się z pokoleniem katów z Niemiec, a nawet ucierając im dupencje tym w wieku starczym!. Nic poszanowania ambicji do siebie nie mamy. Polacy to naród bez honoru i jeszcze mają pretensje, że zagranica dla nas nie ma poważania i wkręca w kłopoty jak może. Tak Biden-Natowcy będą walczyć w imieniu Polaków (jak w 1939). Weźcie się, grzmotnijcie, w te swoje puste makówki. Oni mają jak zwykle inny skryty plan.
pstrzezek
Widzę Wania że i po nockach dorabiasz ;) Rubelek nie śmierdzi, przynajmniej nie każdemu
jarunia
Niemcy i ruscy to to samo, czy już nic nie kumasz? pakt hitler stalin obowiązuje
kaczdzonjar
hehe szczur na kremlu skęty kiszek odostaje - ale to wciąż mało on musi cierpieć na wieczność
darius19
Panowie. To Putler i Rosja to szambo nam/im zaserwowal. Troll napisze o wszystkim, ale nie o przyczynach...
pstrzezek
"Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla świata" Wielkie mi odkrycie. Zawsze była jest i pewnie będzie o ile nie rozpadnie się na kilka innych bandyckich republik.
tecdswv4t
Ty też jesteś zagrożeniem i to dla Polski
pstrzezek odpowiada tecdswv4t
Dodaj że dla całego świata wraz z universum Marvela ;) Wtedy będzie bardziej wiarygodnie Wania

Powiązane: Szczyt NATO

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki