REKLAMA

HORNIGOLD: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

2021-06-02 13:40
publikacja
2021-06-02 13:40
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 565/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020.

W związku z nieprzekazaniem przez Emitenta sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości, odpowiednio, raport roczny lub skonsolidowany raport roczny za rok 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emitent pragnie wyjaśnić, że przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupy Kapitałowej Emitenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie z działalności zarządu Emitenta w roku 2020, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020 oraz sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. Ze względu na sytuację covidową Emitent nie przekazał jeszcze do publicznej wiadomości sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki