0,0858 zł
8,61% 0,0068 zł
Hornigold SA (HRL)

Komunikaty spółki - HORNIGOLD

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Zmiana stanu posiadania
Zmiana stanu posiadania
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.