0,1550 zł
0,65% 0,0010 zł
Hornigold SA (HRL)

Komunikaty spółki - HORNIGOLD

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2020
Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku
Raport za IV kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)
Korekta raportu za III kwartał 2020 roku (skonsolidowanego i jednostkowego)
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
HORNIGOLD 0,65% 0,15
2021-06-01 16:43:58

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.