8,8500 zł
-3,28% -0,3000 zł
Helio SA (HEL)

Zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2018_8-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-14
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o których Emitent informował poprzednim raportem bieżącym (nr 7/2018 z dnia 14.12.2018 r.), w dniu 14.12.2018 r. Rada Nadzorcza HELIO S.A. dokonała niezwłocznie następujących uzupełnień w składzie Komitetu Audytu Spółki oraz w zakresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HELIO S.A.:
1. funkcja Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącej Komitetu Audytu powierzona Pani Lucynie Grabowskiej wygasła w związku z wygaśnięciem jej mandatu dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.,
2. Pan Grzegorz Kowalik został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Aleksandra Ciąćka została powołana w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Przewodniczącej Komitetu Audytu.
Celem zmian było zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Informacje na temat nowo powołanego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu HELIO S.A., Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.
Załączniki
Plik Opis
RB_2018_8-z1.pdfRB_2018_8-z1.pdf Informacje dotyczące powołanych Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu HELIO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-14 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.