REKLAMA

HELIO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2022 w sprawie Treści projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.

2022-12-16 17:02
publikacja
2022-12-16 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_17k-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 17/2022 w sprawie Treści projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka HELIO S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 16.12.2022 r. - Treści projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego liczby ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą nr 8/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022. Prawidłowe podsumowanie wyników głosowania brzmi następująco:
"W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 71.659 akcji stanowiących 1,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 71.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych."

Pozostała treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_17k-z1.pdfRB_2022_17k-z1.pdf Treść projektów uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki