REKLAMA

Grupa Bowim chce wydać na inwestycje w latach 2017-20 ok. 57,3 mln zł (opis)

2017-10-17 08:48
publikacja
2017-10-17 08:48

Grupa Bowim zakłada w strategii na lata 2017-20, że inwestycje podstawowe i dodatkowe grupy wyniosą w tym okresie ok. 57,3 mln zł. Spółka chce utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu przychodów - podał Bowim w komunikacie.

Bowim poinformował, że wśród głównych zadań na lata 2017-2020 jest utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu przychodów "poprzez dalszy rozwój zarówno organiczny, jak i wertykalny, prowadzący do ciągłego zwiększenia udziału w rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w tym również poprzez ekspansję na rynki zaopatrywane dzisiaj przez mniejszych dostawców i dystrybutorów oraz poprawę rentowności dzięki zwiększeniu ekspozycji na bardziej marżowe segmenty rynku".

Spółka chce umocnić pozycję grupy, jak i zbudować wartość dodaną na poziomie operacyjnym, poprzez sieć magazynów detalicznych w lokalizacjach zbliżonych dzisiejszym oddziałom handlowym spółki.

"Dodatkowym impulsem tworzącym wartość dodaną będzie optymalne wykorzystanie nowych mocy przerobowych, wynikających z rozszerzenia zakresu produkcji w spółce zależnej Passat Stal. Planowana jest również optymalizacja kosztowa będąca następstwem unowocześnienia logistyki załadowczej centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu, a także redukcji kosztów usług obcych" - napisano w komunikacie.

Bowim poinformował, że nadrzędnym celem strategii jest wzmocnienie pozycji spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych.

Spółka chce zrealizować ten cel m.in. poprzez zwiększenie mocy logistyczno-załadowczych; uruchomienie bocznicy kolejowej na terenie głównego centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu; wykorzystanie zwiększonego potencjału produkcyjnego (w wymiarze ilościowym i asortymentowym) spółek z grupy; stworzenie sieci magazynów detalicznych poprzez ich budowę, najem lub selektywne przejęcia lokalnych dystrybutorów wyrobów hutniczych wpisujących się w strategię rozwoju magazynów detalicznych spółki; dalszy rozwój serwisu stali i wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych.

Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe grupy Bowim planowane na lata 2017–2020 w celu realizacji strategii wynieść mają ok. 57,3 mln zł.

Spółka w 2016 roku rozpoczęła modernizację na terenie swojego centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu. Jak dotąd całkowite nakłady poniesione na rozbudowę centrum wyniosły 12,3 mln zł, które zostały sfinansowane w 25 proc. ze środków własnych oraz w 75 proc. z długu oprocentowanego.

Do końca bieżącego roku spółka planuje budowę nowej hali magazynowej oraz budowę infrastruktury pod magazyn wysokiego składowania kosztem 5,7 mln zł. Kolejnym etapem, który rozpocznie się w 2018 r., jest budowa magazynu wysokiego składowania, pozwalającego na pionowe magazynowanie ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych. Koszt budowy tego magazynu wyniesie według planów ok. 6,2 mln zł.

Z początkiem 2018 r. zakończyć ma się budowa centrum magazynowo-handlowego na terenie SSE Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów. Spółka planuje też otwarcie magazynu składowego (tranzytowego) na terenie spółki zależnej Passat-Stal w Płocku, którego koszt planowany jest na ok. 0,4 mln zł.

Wśród celów na lata 2018-20 Bowim wymienia m.in. doprowadzenie kolei do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu (koszt szacowany na ok. 10 mln zł), zakup maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu (koszt ok. 15 mln zł - finansowanie środkami zewnętrznymi oraz własnymi); wprowadzenie nowych rozwiązań IT (ok. 1,5 mln zł).

Dodatkowo, spółka planuje otwarcie sieci lokalnych składów handlowych w głównych miastach Polski, gdzie obecnie Spółka posiada biura handlowe. Docelowo zarząd spółki zakłada, iż realizacja tego zamierzenia powinna do roku 2020 zwiększyć przychody spółki o ok. 10 proc., a ze względu na wysoką marżowość detalicznej dystrybucji wyrobów - pozytywnie wpłynie na osiąganą rentowność.

Spółka poinformowała, że jej zarząd aktywnie analizuje rynek w celu potencjalnego dokonania przejęć i akwizycji.

Bowim przypomniał w komunikacie o polityce dywidendowej przyjętej w czerwcu. Zakłada ona, że zarząd będzie rekomendował wypłatę od 5 proc. do 15 proc. zysku netto Bowim za dany rok obrotowy. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu rekomendowanej wartości dywidendy, zarząd będzie uwzględniał m.in. osiągnięty zysk netto, potrzeby inwestycyjne i płynnościowe, optymalizację struktury finansowania działalności grupy.(PAP Biznes)

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki