REKLAMA

Glapiński: Kolejne interwencje walutowe możliwe. "Inflacja nie przekroczy celu NBP"

2021-02-05 15:04, akt.2021-02-05 16:00
publikacja
2021-02-05 15:04
aktualizacja
2021-02-05 16:00

Kolejne interwencje walutowe NBP wciąż są możliwe, a ich termin i skala uzależnione są od warunków rynkowych - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że interwencje zapobiegają aprecjacji PLN i wspierają ożywienie.

Glapiński: Kolejne interwencje walutowe możliwe. "Inflacja nie przekroczy celu NBP"
Glapiński: Kolejne interwencje walutowe możliwe. "Inflacja nie przekroczy celu NBP"
/ NBP

"Celem rozpoczętych w grudniu interwencji było ograniczenie presji na aprecjację złotego i wzmocnienie oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. Operacyjnie celem tych działań nie jest i nie będzie utrzymanie kursu na z góry określonym poziomie - na jakimś określonym kursie. Nigdy tak nie było, ani nigdy tak nie będzie. Umocnienie złotego oddziaływałoby w kierunku zacieśniania warunków monetarnych" - powiedział Glapiński.

"Nadal sygnalizujemy, że terminy, skala możliwych interwencji są uzależnione do warunków rynkowych i są cały czas możliwe. O tym czy są stosowane, czy nie każdorazowo decydować będzie zarząd NBP" - dodał.

Jak wskazał, rozpoczęte interwencje zapobiegają aprecjacji i będą wspierały oczekiwanie ożywienie gospodarcze

Prezes NBP: Stabilizacja stóp proc. nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem

Stabilizacja stóp proc. nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale obniżki stóp nie są mimo to wykluczone - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że prawdopodobieństwo obniżki stóp nie wzrosło, ani nie zmalało.

"Prawdopodobnym scenariuszem, najbardziej prawdopodobnym jest całkowity brak zmian stóp proc. w kolejnych miesiącach i kwartałach, ale jednocześnie nie wykluczamy dalszych obniżek stóp" - powiedział.

Zapytany o prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. Glapiński powiedział: "Ani wzrosło, ani nie zmalało; utrzymuje się na takim samym poziomie, wszystko zależy od napływających informacji głównie zewnętrznych". 

Prezes NBP: Nie wykluczamy podwyżek ani obniżek stóp, jeżeli okazałoby się to niezbędne

Nie wykluczamy podwyżek stóp ani obniżek, jeżeli okazałoby się to niezbędne - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji.

"Przypominam, że w marcu Narodowy Bank Polski przedstawi jak zawsze kolejną projekcję. Ta projekcja będzie dużo wyjaśniać, jeśli chodzi o najbliższe kwartały. Będzie tu można bardziej rozsądnie komentować. W żadnej mierze nie wykluczamy podwyżek stóp, jeżeli to okazałoby się konieczne dla utrzymania stabilności cen. Tak jak nie wykluczamy obniżek stóp dla podtrzymania aktywności gospodarczej przy utrzymaniu stabilności cen"- powiedział Glapiński.

Prezes NBP: NBP nie określa poziomu nadpłynności sekt. bankowego, który byłby właściwy

Narodowy Bank Polski nie określa żadnego poziomu nadpłynności sektora bankowego, który uważa za właściwy lub niewłaściwy - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji.

Prezes NBP: Nie ma zagrożenia dla całego sektora bankowego ze strony ugód ws. kredytów walutowych

Nie ma zagrożenia dla całego sektora bankowego ze strony ugód ws. kredytów walutowych, a rozwiązania dotyczące tych kredytów muszą eliminować ryzyko dla całego sektora - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

"Z punktu widzenia NBP, jeśli takie coś nastąpi - jakiś proces wychodzenia porozumienia (ws. kredytów walutowych), to musi on wyeliminować lub znacznie ograniczyć ryzyko związane z kredytami walutowymi. Nie jakieś działania, które poprawią sytuację finansową poszczególnych banków, tylko wyeliminuje i ograniczy ryzyko z kredytami walutowymi dla sektora bankowego" - powiedział Glapiński.

"Nie należy w ugodach z klientami upatrywać jakiegokolwiek zagrożenia w postaci braku finansowania ze strony całego sektora dla gospodarki" - dodał.

Glapiński dodał, że uważa za niemożliwe, żeby wszystkie banki zgodziły się na jedno rozwiązanie ws. kredytów walutowych, a w takim przypadku koszty dla całego sektora byłyby bardzo duże i musiałyby być poniesione jednorazowo".

Według Glapińskiego, sektor bankowy jako całość dysponuje bardzo wysokimi nadwyżkami kapitałowymi.

Według informacji "Rzeczpospolitej", banki zaangażowane w kredyty frankowe wysłały do członków zarządu NBP list, w którym zwróciły się o wsparcie banku centralnego w razie dojścia ugód do skutku i konieczności zawierania dużych transakcji walutowych.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Nadzorca oczekiwał, że decyzje w sprawie polubownego rozwiązania spraw frankowych będą podejmowane indywidualnie przez poszczególne banki, ale liczył, że uda się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu dojdzie do zawierania ugód na szeroką skalę.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF, powstał międzybankowy zespół, z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe, i przy zaangażowaniu ZBP.

Same banki oceniały, że ugody wydają się dobrym rozwiązaniem, o ile ostatecznie uregulują rozliczenia z tytułu frankowych umów kredytów mieszkaniowych i liczyły na wsparcie tego procesu przez instytucje publiczne.

Prezes NBP: w 2021 r. inflacja nie przekroczy celu NBP

Wszystkie prognozy wskazują, że w 2021 r. inflacja nie przekroczy celu NBP, który wynosi 2,5 proc. - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński.

Jak przypomniał Glapiński "w grudniu 2020 r. inflacja wyniosła 2,4 proc. a więc była prawie idealnie zgodna z celem NBP, który wynosi 2,5 proc.".

Glapiński poinformował, że "wszystkie prognozy wskazują, że pozostanie zgodna, choć od II kw. może nieznacznie przekraczać, do czego głównie przyczynią się bazowe ceny paliw. Ciągle jednak będziemy znajdować się w celu NBP" - powiedział prezes tej instytucji. 

tus/ ana/

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (43)

dodaj komentarz
jes
Mówiąc krótko. Cel nasz jest ruchomy i dostosujemy go do inflacji :)
meryt
"Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen"
meryt
"celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc"
itso_promocja_pionka
ważne za nasi eksporterzy będą mieli tanio albo nasi importerzy hmm error error
jas2
O importerów się martwią ich kraje. Nasz rząd niech dba o eksporterów.
itso_promocja_pionka odpowiada jas2
a eksporterzy zadbają o nas ? czy po prostu to jest silne lobby
itso_promocja_pionka odpowiada itso_promocja_pionka
nie widzę żeby premier odwiedzał przedsiębiorców którym zabronił pracy widzę go tylko w wielkich montowniach
jes
Inflacja już dawno przekroczyła cel NBP ale od tego ma się towarzyszy w GUS'e aby lyczyli, lyczyli aż bydzie dobrze.
demeryt_69
Od razu widać, że się ścinasz w tych kwestiach :)

Powiązane: RPP obniża stopy procentowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki